Opstelten blijft dwarsligger tegen reguleren wietteelt

09 september 2014
Den Haag

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en een fors deel van de Eerste Kamer blijven het volstrekt oneens over het drugsbeleid. PvdA, SP, D66, GroenLinks en 50PLUS in de Senaat vinden dat de huidige aanpak niet werkt, omdat de aanvoer van wiet aan coffeeshops niet is geregeld. Dat zorgt ervoor dat criminelen veel invloed hebben en steeds meer mensen in hun netten krijgen die voor hun hennep kweken. ,,Dat is ontwrichtend voor hele wijken'', waarschuwde PvdA-senator Guusje ter Horst. 

De fracties, samen 33 van de 75 zetels, drongen dinsdag tijdens een overleg opnieuw aan op een proef met wietteelt onder overheidstoezicht en op een onderzoek naar het drugsbeleid in de toekomst. Maar Opstelten gaf geen millimeter toe. Hij is ervan overtuigd dat de huidige aanpak werkt. Die houdt in dat de criminaliteit rond drugs wordt bestreden door een intensievere aanpak van politie, justitie, lokale overheden en de belastingdienst. Daarnaast worden niet-ingezetenen uit coffeeshops in Nederland geweerd. 
De minister benadrukte dat er steeds meer plantages worden opgerold en het aantal buitenlandse drugstoeristen is verminderd met twee derde. Om geloofwaardig te blijven, is geduld en vasthoudendheid nodig, zei hij. Bovendien trekt gereguleerde wietteelt volgens hem juist criminelen aan en staat het haaks op internationale verdragen. 
Ter Horst wees erop dat een meerderheid van de burgemeesters met coffeeshops in hun gemeenten aangeeft dat de drugsproblematiek juist verergert. De minister heeft volgens haar wel gepraat met burgemeesters ,,maar hij luister niet naar ze''. Ze vindt het ,,redelijk onbegrijpelijk'' dat Opstelten niet eens wil kijken of het anders kan, zei ze na afloop. Ze wil moties indienen om alsnog een experiment te houden of een commissie in te stellen. ,,De Senaat kan ook zelf een commissie aan het werk zetten om te kijken hoe het anders kan.'' (Dichtbij/ANP)
Foto ANP