Ratten en wateroverlast door hondenpoepzakjes

02 september 2014
Roermond

Dit najaar start de gemeente Weert een communicatiecampagne met het doel om de hondenbezitter op een positieve manier bewust te maken van (on)gepast gedrag. Hiermee wil de gemeente duidelijk maken dat de hond een graag geziene vriend is en dat zijn baasje er voor moet zorgen dat er geen overlast door hondenpoep ontstaat.

In zakjes opgeraapte hondenpoep verdwijnt ook in Weert maar al te vaak in openbaar groen of straatkolken. Nog afgezien van het feit dat daardoor plastic in de natuur terecht komt, veroorzaken deze zakjes verstoppingen in de riolen en trekken ze ratten aan. Daarom heeft de gemeente Weert in wijken en dorpen 150 extra afvalbakken geplaatst waar hondeneigenaren de in plastic zakjes gevangen uitwerpselen van hun viervoeter kwijt kunnen. 
De Weerter hondenbezitters hebben sinds de invoering van de opruimplicht voor hondenpoep op 1 januari jongstleden, volgens de gemeente goed gehoor gegeven aan de oproep om hondenpoep op te ruimen en in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Ruim 70% van de hondenbezitters ruimt de hondenpoep op de juiste manier op. Het komt echter ook voor dat er zakjes in het openbare groen of in de straatkolken worden gedeponeerd. Overlast door verstopte straatkolken of vervuiling van het openbare groen kan gemakkelijk voorkomen worden door zakjes thuis óf in de daarvoor bestemde bakken weg te gooien, aldus de gemeente.
In elke wijk en elk dorp wordt gecontroleerd op naleving van opruimplicht. Handhaving gebeurt ook op basis van signalen over overlast door hondenpoep. ,,Poept uw hond op de straat of stoep en ruimt u de uitwerpselen niet op? Dan riskeert u een boete van € 90,-'', waarschuwt de gemeente vandaag.