Begraafplaats Zorgvlied krijgt 'crematorion'

19 august 2014
Amstelveen

Het crematorion op Zorgvlied kent volgens de gemeente 'een jarenlange zorgvuldige voorbereiding,' zo wordt gesteld in een persbericht: 'Het bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd en de bouwvergunning is ook rond,' aldus de gemeente.

Bezwaar

De gemeente vermeldt niet dat de bouw van een traditioneel crematorium, al sinds het begin van het nieuwe millennium een wens van Zorgvlied, er nooit kwam door verzet van omwonenden. Al jaren wordt de komst van een crematorium voorgespiegeld, maar steeds liepen de plannen door bezwaren en procedures uiteindelijk op niets uit. In 2003 en 2008 waren er vergevorderde plannen en in 2010 nam gemeente Amstelveen een principebesluit over een crematoriumfaciliteit op de begraafplaats. Zorgvlied wordt door de ligging in Amsterdam Zuid veelal gezien wordt als een Amsterdamse begraafplaats, terwijl de grond van gemeente Amstelveen is. Dat zorgt voor enige ambtelijke complexiteit tussen Amstelveen en Amsterdam.

Over het nieuwe crematorion wordt ook al enkele jaren gesproken: aanvankelijk zou de bouw eind 2013 van start gaan. Als de Amstelveense gemeenteraad akkoord gaat met het plan, kan in oktober daadwerkelijk begonnen worden met de bouw ervan.

Tentachtig

De crematiefaciliteit aan de rand van Zorgvlied zal gaan bestaan uit een moderne, tentachtige constructie. De kist met de overledene wordt na de plechtigheid in de bestaande aula in een stoet naar het crematorion gebracht. Daar krijgen nabestaanden de keuze om de kist in aanwezigheid van de genodigden in een speciale voorhof achter te laten, of deze zelf in de oven te brengen. Als alles volgens planning verloopt, kan deze faciliteit in het najaar van 2015 worden aangeboden.'

Groei

Verantwoordelijk wethouder Peter Bot (bbA) zegt in het persbericht: 'De laatste jaren zien we een steeds sterkere groei van het aantal crematies in Nederland en een daling van het aantal begrafenissen. Het is onze verantwoordelijkheid om de monumentale gemeentelijke begraafplaats Zorgvlied te laten inspelen op deze trend, zodat deze ook in de toekomst behouden blijft. Bovendien heeft marktonderzoek uitgewezen dat het ook economisch een goede zaak is om een crematorion te bouwen. Het blijkt namelijk dat de vraag in ons verzorgingsgebied dermate groot is dat deze investering zeker verantwoord is.'

2,6 miljoen

De bouwkosten voor het crematorion worden begroot op 2,6 miljoen euro. De kosten zitten met name in de aankoop en de montage van de crematie-oven en kosten voor de terreininrichting.

Omwonenden

Gemeente Amstelveen stelt dat met omwonenden van Zorgvlied in de loop der jaren meermalen gecommuniceerd is over de bouw van de crematiefaciliteit. 'Zo is er vorig jaar een informatieavond gehouden en zijn buurtbewoners schriftelijk geïnformeerd. De informatie ging onder andere over het gebruik van moderne technieken waardoor geen rook of geur te bespeuren zal zijn. Om de parkeerdruk te verlichten zijn er vorig jaar al extra parkeerplekken op de begraafplaats aangelegd.'