Maatschappelijke beursvloer voor het eerst 'live' te volgen vanaf de publieke tribune

01 august 2014
Maastricht

Het voordeel van deze locatie – eerdere edities van het evenement werden gehouden in AINSI, het United World College (UWC) en het MVV-stadion – is dat ze beschikt over een ‘knusse’ openbare tribune, waar belangstellenden (zonder dat ze hoeven deel te nemen of in de weg lopen) kunnen kijken naar wat er gebeurt op zo’n beursvloer en hoe nieuwe contacten en verrassende oplossingen tot stand komen.

De Maatschappelijke Beursvloer Maastricht – een initiatief van de Maastrichtse welzijnsinstelling Trajekt - biedt al jaren een podium voor organisaties die iets aan te bieden hebben of die juist op zoek zijn naar iets waarvoor ze eigenlijk geen geld hebben. Op die manier zijn er al veel mooie en verrassende matches, groot en klein, tot stand gekomen. Zoals bijvoorbeeld een accountantsbureau dat verf en materialen schenkt aan kinderen om een schilderij te maken ten behoeve van een goed doel. Of een  cateringbedrijf dat appeltjesgroene bedrijfspolo’s schenkt aan een buurtwerkgroep. Uit de vaak kleinschalige ruilhandel op de beursvloer ontstaan vaak mooie samenwerkingen voor de langere termijn, zo blijkt uit de ervaring die inmiddels is opgebouwd bij Trajekt. 

Tijdens de ‘lentebeurs’, die op 15 april werd gehouden in stadion de Geusselt, stond de teller op het einde van de dag op 191 matches. Geen absoluut record, aldus Trajekt, maar wel een heel mooie score. In oktober vorig jaar tijdens de 2e Maatschappelijke Beursvloer Maastricht, werden maar liefst 263 deals gesloten.
De reden voor Traject om het belang van de Maatschappelijke Beursvloer te blijven benadrukken is de tijdgeest.,,In het nieuws horen we vrijwel dagelijks berichten over de verantwoordelijkheden die vanuit Den Haag naar de gemeenten worden overgeheveld”, aldus woordvoerder Guido Doijen van Trajekt. ,,Het betreft verantwoordelijkheden op het gebied van werk en inkomen, de jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Daarnaast heeft iedereen sinds de troonrede van de koning Willem-Alexander de mond vol van de participatiemaatschappij. In de praktijk zijn burgers en welzijnsorganisaties echter al jaren bezig met deze participatie.” 
Kijk voor meer informatie over de beursvloer op www.beursvloermaastricht.nl.