Panden in Holendrechtstraat wel of niet illegaal verhuurd?

28 july 2014

'Eigenaar van de panden is de heer Verberne. Hij kocht in de jaren '80 de panden in stadsdeel Zuid aan en maakte er vervolgens pensions van, die hij kortdurend verhuurde. Hiervoor was geen vergunning afgegeven', legt Bakker uit.

Naar aanleiding van klachten uit de buurt kwam Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in 2005 in actie. Bakker licht toe: 'Wij kregen signalen van buurtbewoners dat er veel overlast was. Toen hebben we stadsdeel Zuid ingelicht en een verzoek tot handhaving ingediend.'

In eerste instantie deed het stadsdeel niks, waarna het meldpunt VROM Inspectie, de inspectiedienst van het toenmalige ministerie, ingeschakelde. Bakker: 'Zij hebben toen stadsdeel Zuid gemaand actie te ondernemen, wat ook gebeurde. Er is toen inspectie geweest waar meerdere overtredingen zijn vastgesteld. De eigenaar kreeg een dwangsom opgelegd. Omdat de heer Verberne het hier niet mee eens was, ging hij elke keer in hoger beroep waardoor er pas in 2009 een uitspraak was van de Raad van State (RvS).'

De RvS bepaalde dat de eigenaar de woningen alleen langer dan zes maanden mocht verhuren en niet korter, het zogenaamde short-stay. Stadsdeel Zuid keurde het daaropvolgende verzoek van de eigenaar voor een vergunning voor short-stay dan ook af.

Volgens Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag heeft de eigenaar nu een slimme constructie bedacht om dit verbod te omzeilen. 'Hij verhuurt de woningen (die uit meerdere kamers bestaan) aan één persoon en die persoon geeft Verberne de opdracht de kamers aan toeristen te verhuren. Op papier is de hoofdhuurder dan de aanbieder van de kamers, en niet Verberne. We hebben in augustus 2013 bij het stadsdeel weer een verzoek tot handhaving ingediend. Stadsdeel Zuid heeft als reactie een brief gestuurd naar de eigenaar met de boodschap dat hij zich aan de uitspraak van de RvS moet houden, en dat kortstondige toeristenverhuur niet is toegestaan.'

Bakker maakt zich vooral zorgen om de veiligheid. 'Als er brand uitbreekt, wat dan? We zien het liefst dat deze woonpanden gewoon regulier worden verhuurd en bewoond. Als de eigenaar er een hotel van wil maken, moet hij de benodigde vergunningen maar aanvragen. Dan wijzigt de bestemming, en moet de veiligheid voorop staan. Mocht stadsdeel Zuid geen vergunning voor een hotelbestemming afgeven, dan verwacht ik wel dat ze vervolgens ook handhaven. Deze panden hebben een woonbestemming en wat het meldpunt betreft is er nu sprake van woningontrekking.'

Stadsdeel Zuid reageert als volgt:' Het stadsdeel neemt het signaal serieus en stelt een onderzoek in.'

Dhr Verberne is het niet eens met het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en zegt als reactie: 'Wij doen niets wat niet mag en in mijn panden gebeurt alles legaal. Tijdens de zitting bij de RvS hebben we samen met de gemeente een convenant opgesteld. Daarin staan voorwaarden waaraan ik als eigenaar moet voldoen. De woningen mogen niet als hotel, pension of toeristenverblijf worden verhuurd. Er mogen nooit meer dan vier volwassen personen die geen familie zijn, samenwonen. Mijn panden zijn de enige in Amsterdam waar dat mag. Normaal zijn dat twee personen. Aan de hand daarvan zijn speciale contracten opgesteld en wij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het huurcontract. Als convenant extra krijgt de gemeente van ons een overzicht van het hele complex. Hierdoor heeft mijn complex het meest secure overzicht van wie er wonen of niet. Bij ons is er dus nooit en te nimmer sprake van een pension of hotel.'

Hij vervolgt: 'Ik heb vaste huurders die zich registreren. Zij krijgen een huurcontract voor onbepaalde tijd. Ik verhuur geen kamers maar een woning. Dus twee, drie of vier personen die samen een woning delen met een huurcontract. Als er iemand weggaat, moet die een ander voordragen die zich moet houden aan het bestaande huurcontract. Niks gebeurt onzichtbaar.'

GroenLinks heeft naar aanleiding van deze kwestie al schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente over illegale verhuur van appartementen en woningen in Amsterdam.