'Vergassen van ganzen draagt 0,0% bij aan vliegveiligheid'

14 july 2014
Schiphol

Het is een jaarlijks terugkerend treurig ritueel geworden: grootschalige vergassingen van ganzen in een wijde straal rond Schiphol. Dit nog bovenop het massale afschot dat al jarenlang plaatsvindt. Als het op zo’n grote schaal doden van ganzen effectief zou zijn om de populaties te verkleinen, waarom gebeurt het dan ieder jaar weer?
Overlast door ganzen
De Faunabescherming is van mening dat er in Nederland geen sprake is van ‘te veel’ ganzen. In het specifieke geval van Schiphol, wijzen de feiten uit dat het risico dat daar levende ganzen opleveren voor het vliegverkeer zo goed als nihil is.  
We krijgen de dieren waarop ons landschap is ingericht. De overvloed aan velden met eiwitrijk gras lokken ganzen en andere vogels en het grote voedselaanbod zorgt ervoor dat ze hier broeden, hun jongen kunnen grootbrengen of op den duur zelfs standvogels worden.
 
De berichtgeving gaat negen van de tien keer over de bestrijding van ganzen, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat het intensief bejagen, vergassen of anderszins verwijderen van grote aantallen ganzen of het onvruchtbaar maken van eieren geen enkel effect heeft gehad op de grootte van de populaties. Een aspect dat in de meeste berichtgeving niet aan bod komt.
 
Pamflet
Daarom heeft De Faunabescherming een pamflet gemaakt over het onderwerp van de Schipholganzen ‘Vergassingen dragen 0,0% bij aan vliegveiligheid – Over 10 jaar falend “Schipholganzenbeleid”’, die hier is te bekijken en/of downloaden.