Bisdom doet smeekbede bij Raad van State

08 july 2014
Amsterdam

Pogingen om het pand te verkopen ketsten af, omdat de kandidaten zouden terugschrikken van de gevolgen van de aanwijzing. Restauratie en verbouwing van het pand is door de monumentenstatus een stuk ingewikkelder en vooral veel duurder geworden.

VerwijtHoeveel duurder is overigens niet duidelijk. De eigenaren van het voormalige kerkgebouw hebben pas onlangs een subsidieaanvraag bij het gemeentebestuur ingediend voor een haalbaarheidsonderzoek. Ze kregen daarom het verwijt van de Raad dat dit wel eerder had mogen gebeuren.

Sloop is weliswaar niet onmogelijk geworden, erkent ook de gemeente. Maar voor de sloop van een monument moet er wel sprake zijn van zwaar verval en een onbruikbaar pand. En dat is volgens de gemeente hier helemaal niet het geval. Sloop en bijvoorbeeld nieuwbouw van woningen op deze plek is voor de gemeente geen optie.

Monument

Gemeentewoordvoerders erkennen ook dat het gebouw gebreken kent. Maar er waren voldoende redenen om het gebouw als monument aan te wijzen. Van zulke bijzondere kerkgebouwen zijn er volgens de gemeente maar twee in Nederland. Het ligt volgens hen voor de hand dat het ook nog rijksmonument wordt.

De advocate van de eigenaren vindt dat de gemeente te eenzijdig heeft gekeken naar de monumentale waarde van het gebouw en niet naar de gevolgen voor de eigenaren. "We zitten met een onbruikbaar pand dat hoognodig verkocht moet worden", verklaarde ze bij de Raad. Overigens vinden de eigenaren ook dat het pand geen noemenswaardige monumentale waarde heeft.

Niet toegestaanHet tweede probleem voor de eigenaren is dat het gebouw een maatschappelijke bestemming heeft. Daardoor is andersoortig gebruik niet toegestaan. Dat zorgt volgens de eigenaren voor een nog grotere beperking bij de verkoop.

Maar de gemeente zegt dat enige vermenging van functies wel mogelijk is. Naast een maatschappelijk gebruik is bijvoorbeeld ook ondersteunende horeca mogelijk. Volgens een van de woordvoerders is het nadenken over een andere bestemming bij de aanwijzing als monument zelfs belangrijk beleid geworden.

De gemeente heeft daarom, aldus de woordvoerder, wel degelijk gedacht aan de gevolgen van de aanwijzing als monument. In zijn ogen zijn er met het Afrika-huis nog veel mogelijkheden. Ingrijpende wijzigingen in het interieur zijn ook bespreekbaar.

De Raad oordeelt binnen twee maanden.