'Uitgeest en Castricum: trek samen op tegen ProRail-plan'

26 june 2014
Castricum

De informatiebijeenkomst ging in op het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De opkomst van belangstellenden was veel hoger dan verwacht, totaal ruim vijfhonderd volgens de organisatoren, waardoor er zelfs een extra presentatie werd ingelast. Door vinger opsteken werd duidelijk dat de aanwezigen hoofdzakelijk Uitgeestenaren waren, aangevuld met Castricummers en Heemskerkers. De 'grote zaal' van Johanna's Hof bleek te klein en te warm. Bovendien werkte de geluidsinstallatie niet goed. De presentatie begon dus met veel gemopper.

De voorstellen rondom PHS stammen al uit 2000; het Ministerie verwachtte destijds een grote groei in het treinvervoer en wilde de concessiehouders ProRail en NS de gelegenheid geven om hierop in te spelen qua planning en de aankoop van materieel. Pas in 2010 werd er door het toenmalige kabinet een keuze gemaakt en een besluit genomen het PHS uit te voeren, waarna het echte plannen maken kon beginnen door Ministerie en ProRail. In die fase zitten we nog steeds volgens de presentatoren Robert de Jong (Ministerie I&M) en Jan Bosman (ProRail). Veel aanwezigen uit de zaal hechtten weinig geloof aan die woorden en meenden dat er eigenlijk al besluiten genomen waren.

Beverwijkerstraatweg

Het enige dat is aangepast aan de plannen is de vervoersverwachting, maar er komt een uitbreiding in het aantal Sprinters en Intercity's per uur van elk zes per uur, wat in Uitgeest betekent dat er 12 treinen per uur langs komen, dat is elke vijf minuten één. Een deel van die treinen rijdt door via Castricum richting Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Dus kwam de spoorovergang Beverwijkerstraatweg weer ter sprake die immers vaker dicht zou gaan. "Gaan we dan weer in de discussies terecht komen over tunnelvarianten en randwegen om Castricum", was een begrijpelijke vraag uit de zaal. Robert de Jong van het Ministerie wist meteen waar men op doelde, de besluitvorming in de oude gemeenteraad van Castricum waar men alle plannen en varianten naar de prullenbak verwees. "Daar heeft het Ministerie geen invloed op, deze was immers bereid 50 procent van de kosten van ondertunneling voor zijn rekening te nemen", aldus De Jong.

Uitgeest ligt moeilijk

Met het laten rijden van meer treinstellen ontstaat natuurlijk de behoefte deze stellen na de spits en in de nacht te parkeren om schoon te maken en onderhoud te plegen. Voor onze regio betekent dit dat men op zoek is naar ruimte rondom Uitgeest en Castricum hiervoor. Met nadruk werd gesteld dat hier nog geen besluit over genomen is; in de aangrenzende zaal kon men alle varianten bekijken. Gezien de reacties werd al snel duidelijk dat de meeste bewoners uit Uitgeest niet zitten te wachten op een opstelterrein binnen hun gemeentegrenzen. Tussen de regels door kon men via ProRail horen dat dit ook wel moeilijk ligt bij Uitgeest. Je krijgt daar al snel te veel kruisbewegingen van treinstellen, waardoor bij een kleine afwijking in de dienstregeling problemen ontstaan en treinen elkaar hinderen.

Vandaar dat opstelterrein ter hoogte van het Bonhoeffercollege in Castricum aan de West of Oostzijde van het huidige tracé de voorkeur heeft. Vanuit de politiek zijn al ballonnetjes opgelaten of hier een belangenruil kan plaatsvinden. Tegenover een opstelplaats zou de 'eis' kunnen worden gesteld dat de trein in een tunnelbak verdwijnt ter hoogte van de Beverwijkerstraatweg om pas bij de Vinkenbaan weer boven te komen. Maar de gemeente heeft geen sterke onderhandelingspositie; de beslissing wordt in het najaar genomen door de staatssecretaris.

Vervolg

Nadat er in het najaar 2014 een keuze is gemaakt voor een opstellocatie, moeten allerlei procedures worden doorlopen om bestemmingsplannen te wijzigen. Bewonersgroepen krijgen intussen via workshops vlak na de zomer nog de gelegenheid mee te denken. Wie dat wilde, kreeg de gelegenheid zich hier via een formulier ter plekke voor op te geven en gelijk een mening over deze verhitte bijeenkomst te vellen.