Spoortunnel Drachterveld geopend

24 june 2014
Hoorn

Natuurlijk werden er kort wijze worden gesproken door wethouder Vincent Reus en Kees de Vries, regiodirecteur van ProRail. En daarna werd het openingslint doorgeknipt en zongen de kinderen van de Pancratiusschool het openingslied. Hoogtepunt voor de kinderen was overigens het heerlijke ijsje van Mario de IJscoman. De tunnel voor de fietsers (geld van Rijk, provincie, het waterschap en de gemeente Drechterland) is nog niet in gebruik genomen of er is al het nodige commentaar. Zo bevindt de rijgoot zich veel te dicht bij de betonnen wanden en zouden vooral oudere e-bikers de nodige moeite hebben met de tunnelhelling. Maar daar wordt nog nader naar gekeken. Oosterblokker heeft in ieder geval haar tunnel naar een mooi stukje West-Friesland.

Waterberging

De waterberging daarvan is ongeveer 22 hectare groot en kan 220.000 m3 neerslag bergen. In tijden van extreme regenval kan het gebied tijdelijk onder water gezet worden. Zo wordt wateroverlast in de Oosterpolder in de gemeente Hoorn voorkomen, zoals water op straat en ondergelopen kelders. In tijden van extreme regenval sluit de wateruitlaat van de waterberging en opent de stuw. De berging stroomt dan geleidelijk vol met water uit de Oosterpolder Hoorn tot maximaal -1,30 NAP. Als de waterberging vol is, sluit de stuw waardoor het water tijdelijk wordt vastgehouden binnen de berging. Als het water in de Oosterpolder Hoorn weer laag staat, opent de uitlaat en loopt de berging geleidelijk leeg via de polder Het Grootslag (-2,40 NAP). En daaromheen het nodige West-Friese natuurschoon met wandel- en fietspaden.

Drachterveld is aangelegd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met subsidie van de provincie Noord-Holland en wordt door het Recreatieschap Westfriesland beheerd en onderhouden.