Bollenschuur Heemstede staat op instorten

23 june 2014
Heemstede

Raamsponningen hangen naar buiten, de regen heeft er vrij spel, het afgebladderde hout rot weg. De status van gemeentelijk monument beschermt het allerminst. De gemeente verzocht de eigenaar herhaaldelijk 'iets' ter bescherming te doen. Wethouder Ates (HBB) is voorstander van restauratie tot woning, zoals ook met bollenschuren aan de Herenweg en Kadijk is gebeurd. Het pand heeft al een woonbestemming met mogelijkheid tot praktijkruimte.

De eigenaar, Parck Manpad II BV, voelt zich niet geroepen. 'Dat krijg je nou als de criminaliteit zich daar vertoeft,' zegt dhr. Boelaars, eigenaar van de holding waaronder Parck II valt. 'We zijn in onderhandeling over het gebied, we lopen tegen allerlei barrières aan. Als je het pand dichttimmert, zitten er binnen een maand weer criminelen in.'

Ook de Historische vereniging Heemstede Bennebroek (HvHB) heeft hem tot actie gemaand. 'Hij kan de boel afdekken, dat geeft de minste schade,' zegt Daan Kerkvliet namens de HvHB. 'Als woonhuis is het misschien wat klein; wij zullen dan ook niet ageren mocht de eigenaar willen uitbouwen. Het behoud van de historie staat voorop. Het is één van de weinige overblijfselen van de bollenteelt in Heemstede.'

De gemeente kan in principe een boete opleggen, maar zij wil de onderhandelingen over de aankoop van het Manpadslaangebied, goed houden. 'Bestuursdwang komt zo hard aan,' zegt zij.

De bollenschuur van Van Meeuwen, ontworpen door de Leidse architect J.W.Reijneveld, dateert van 1 april 1910 en is van een zeldzame constructie van een bijzonder montagesysteem. Het heeft een houtskelet met daartussen wanden van gepleisterde drijfsteen. De bollen werden tegen juni binnengelegd om te drogen, daartoe stonden vensters en deuren zoveel mogelijk open. Ook de Stichting Behoud Erfgoed Zuid-Kennemerland onderschrijft de bijzondere waarde. 'Het is één van de weinige overgebleven bollenschuren in houtskeletbouw die nog resten in de regio tussen Haarlem en Leiden.'

De Adviesgroep van het CulthuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek heeft de gemeente aangeboden deskundig advies uit te brengen over de wijze waarop een restauratie met functiewijziging kan worden aangepakt.