'We willen ook gewoon rustig in de tuin kunnen zitten'

18 june 2014
Muiderberg

Voor de verbreding van de snelweg moet de spoorbrug bij Muiderberg verlengd worden. In het tracébesluit van 2011 werd alleen rekening gehouden met een betonnen spoorbrug. Nu blijkt dat de verbreding van de snelweg alleen te realiseren is met een staalbetonnen boogbrug voor de spoorlijn. Door het nieuwe ontwerp van de spoorverbinding is er een aanpassing in het tracébesluit tussen Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit ontwerp-tracébesluit ligt daarom tot 23 juli ter inzage in de gemeentehuizen van Muiden, Weesp en Naarden. De belanghebbenden kunnen gedurende de inzageperiode een zienswijze indienen. In principe kunnen de bewoners de bouw zelfs geheel stilleggen door daartegen bij de Raad van State bezwaar te maken.

Buurtschap

De bewoners hebben zich verenigd in stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug. 'Wij voelen ons in de maling genomen en met deze stichting willen we de omgeving leefbaar houden', laat Marlon van der Meer, woordvoerder van het buurtgenootschap, weten. De nieuwe spoorbrug wordt 255 meter lang en 55 meter hoog. Dat is ruim 50 meter hoger dan de huidige brug. 'Het lijkt de Golden Gate Bridge van het Gooi te worden'', verzekert Van der Meer.

Volgens hem doet Rijkswaterstaat wel zijn best om zo veel mogelijk geluidsbelasting te voorkomen. Ze zorgen voor geluiddempend asfalt, geluidswanden en maatregelen binnenshuis. Maar deze maatregelen in huis gaan wel erg ver, vindt Van der Meer. 'Het kattenluik dicht maken om het geluid te beperken, zo heftig is het!' Voor de bewoners is het geluidsoverlast binnenshuis niet het enige probleem. 'De meeste mensen hier zijn boeren en zijn dus veel buiten. Daarnaast willen we ook gewoon rustig in de tuin kunnen zitten.'

Inloopavond

Rijkswaterstaat organiseert vanavond van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in hotel-restaurant Het Rechthuis aan de Googweg 1 in Muiderberg. Hier kunnen omwonenden en belanghebbenden meer informatie krijgen over de wijziging van het tracébesluit. Tijdens de inloopavond is een notulist aanwezig die de zienswijzen kan vastleggen.