Haan en klok verenigd op Algemene Begraafplaats Zwanenburg

11 june 2014
Zwanenburg

Pieter van Staaveren is al sinds 1978 beheerder van de Algemene Begraafplaats in Zwanenburg, de oudste begraafplaats van de Haarlemmermeer. Kort na de drooglegging van de polder kwam er in 1857 toestemming om een begraafplaats in te richten. Het beheer van deze begraafplaats was in handen van de Hervormde gemeente in Halfweg.

Toen bekend werd dat de Grote Kerk in Halfweg waarschijnlijk gesloopt zou worden kwam de75-jarige Van Staaveren op het idee. In noordoost Nederland zijn er op diverse begraafplaatsen zogenaamde klokkentorens. Veel dorpen zijn daar te klein om zelf een kerk te hebben. Om bij begrafenissen toch een klok te kunnen luiden, werden deze klokkentorens gebouwd. In Zwanenburg is geen kerk, die staan in Halfweg. Vandaar het idee om op de Algemene Begraafplaats een dergelijke klokkentoren te bouwen. In maart 2011 werd de 970 kilo zware klok in een door Pieter van Staaveren ontworpen klokkentoren opgehangen.

In 2007 moest Van Staaveren al eens naar de top van de kerktoren omdat de kop van de haan op de torenpunt bijna was afgebroken. Twee maanden geleden ging hij weer omhoog om de rest van de haan van de 48 meter hoge toren af te halen. De haan werd gerestaureerd en afgelopen week geplaatst op de 8 meter hoge klokkentoren in Zwanenburg. Daarmee zijn de roodkoperen haan en de klok weer verenigd.