Landal moet haalbaarheidsonderzoek betalen

05 june 2014
Castricum

Het college vraagt de raad in te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het Duynparc-initiatief, te beginnen met het opstellen van het onderzoekskader. De raad gaat hierover waarschijnlijk pas na het zomerreces een besluit nemen. Aangezien in het coalitieakkoord is opgenomen dat de coalitie positief tegenover het haalbaarheidsonderzoek staat, is de verwachting dat het college hiervoor groen licht krijgt.

Als eerste wil het college een onderzoekskader en in het verlengde hiervan een Plan van Aanpak (PvA) vaststellen. Dit PvA heeft tot doel alle betrokken partijen inzicht te geven in het proces en de onderzoeksonderwerpen. Alle partijen mogen hierop reageren. Op deze manier wil het college - los van de standpunten over de wenselijkheid van het recreatiepark - draagvlak creƫren voor het proces en de onderzoeksonderwerpen. Het Plan van Aanpak wordt vervolgens ook aan de raad voorgelegd; pas daarna start het inhoudelijke onderzoek.