Limmense hamert op belang signalering hoogbegaafdheid

28 may 2014
Limmen

'Hoogbegaafde kinderen leren al snel te varen op logica', vertelt Richelle. 'Daar kun je enorm mee in de knoop komen, als er weinig aandacht wordt besteed aan gevoelszaken.' Daarnaast lopen deze kinderen op een gegeven moment vast in de schoolloopbaan. 'Ze hebben niet leren leren. Lange tijd gaat dat goed, tot je thuis moet studeren en stof moet kunnen reproduceren.'

Verwachtingen

Daarom is Richelle voorstander van vroege signalering. 'Het is van belang het zelfbeeld van kleuters goed te houden en te helpen opbouwen.' Hoogbegaafde kinderen passen zich heel snel aan aan aan de verwachtingen van een kleuterjuf en aan het algemene (lagere) niveau in hun klas, waarschuwt Richelle. 'Daarom hamer ik er bij scholen op: begin op dag 1. Het aanpassen is moeilijk te voorkomen, maar er zijn wel middelen om vroeg vast te stellen wat een kind kan.'

Als de hoogbegaafdheid niet opgemerkt wordt, ontwikkelen kinderen zich op school vaak heel anders dan thuis. 'Er zijn ouders die verbijsterd aanhoren dat hun kind volgens de juf moeite heeft met lezen. Dan zit het in de klas te spellen B-OO-M, terwijl het thuis moeiteloos de krant leest. Tja, het kind denkt en ziet om zich heen dat dat verwacht wordt: je moet Buh Oo Mmm zeggen als de juf naar dat woord wijst. Maar het kind ziet eigenlijk gewoon BOOM staan.'

Standaard IQ-tests werken vaak niet bij slimme kinderen, heeft Richelle gemerkt. 'Ze hebben het gevoel niet serieus genomen te worden en weigeren te antwoorden op 'domme vragen'. Als ik een kind test, dan vertel ik dat de IQ-test is ontworpen om kinderen met leermoeilijkheden op te sporen.' Met deze kennis is het voor kinderen makkelijker om zich door de vragen heen te worstelen, ook al lijken ze te simpel.

Zinloos

Richelle merkt vaak dat hoogbegaafde kinderen op zich prima kunnen formuleren wat ze willen, maar dat ze dit hebben afgeleerd. 'Als ze een aantal keren door juffen en meesters zijn afgekapt, kunnen ze besluiten dat het zinloos is om met een leerkracht te praten. Vaak is dit als kleuter al gebeurd en zijn de kinderen of de ouders zich er niet van bewust. Deze kinderen gedragen zich thuis veel assertiever dan op school, wat een ouder ook niet direct beseft. Een kind aanmoedigen om zijn of haar wensen ter sprake te brengen en een deal te sluiten met een leerkracht, werkt vaak heel snel en goed.'

Docenten staan er meestal wel voor open wanneer een kind zelf met voorstellen komt die ook gunstig zijn voor de leraar, weet Richelle inmiddels. 'Als het kind niet meer wil wachten tot een te lange uitleg is afgelopen, kan het vragen om een compacte uitleg waarna het zelf aan de slag kan. Maar dan moet het wel iets aanbieden waardoor het een goede ruil wordt. "Dan doe ik meer mijn best met Engels" bijvoorbeeld, of "ik zal netter schrijven en mijn werk ook echt afmaken". Zelfs leraren die een hoogbegaafd kind als lui of ongeïnteresseerd zien, staan daar vaak wel voor open.'

Lezing

Richelle de Deugd heeft een bureau voor advies, begeleiding en coaching op het gebied van (hoog)begaafdheid in Limmen: www.Hobega.nl. Bij de presentatie van 'Mijn Hoogbegaafde Kind En Ik' op 3 juni verzorgt zij een lezing. Naast de vaak aangrijpende ervaringsverhalen waar auteur Suzanne Buis het over zal hebben, biedt Richelle tal van suggesties voor een betere band met een hoogbegaafd kind. Kaarten voor deze leerzame avond kosten ? 7,50 en zijn te bestellen via http://lezenisfeijn.nl/theater.