Minder bomenkap en grote evenementen weren uit Oosterpark

08 may 2014

Ivar Manuel, de voorzitter van de bestuurscommissie, zal daarnaast concrete voorstellen doen aan de bestuurscommissie over een andere invulling van de locatieprofielen. Hij gaat daarbij uit van het weren van alle grote besloten festivals uit het Oosterpark en het spreiden van grote evenementen over heel Oost. Bovendien wil hij in overleg met de buurtbewoners in een nog te ontwikkelen vorm van buurtconsultatie het locatieprofiel voor het Oosterpark verder uitwerken op het gebied van openbare evenementen: aantal, omvang en geluidsbelasting.

De Vrienden van het Oosterpark hebben in ruil hiervoor het beroep tegen de kapvergunning bij de rechtbank ingetrokken.

Meer informatie en de volledige overeenkomst zijn hier te lezen.