Spil van Abbenes door oud papier en veel inzet

25 april 2014
Abbenes

Bartholomeus Willem van 't Riet is bijna letterlijk vaak het middelpunt van Abbenes. Dit vanwege de papiercontainer die op zijn erf staat, en waar het hele dorp zijn of haar oud papier kwijt kan. De opbrengst gaat naar de Protestantse Gemeente, waar Van 't Riet actief was en is als jeugdouderling, kerkvoogd en koster.

Penningmeester
Ook buiten de kerk is Van 't Riet druk. Zo was hij onder meer penningmeester van de Stichting Dorpsraad Abbenes en lid van de beheercommissie Stichting Dorpshuis Abbenes. Ook is hij als sinds 1985 bestuurslid van de Stichting J.P Heijefonds en zet hij zich in voor het bestuur van de Stichting Begraafplaats Abbenes. Als lopende databank over de historie van het dorp Abbenes weten veel inwoners hem te vinden.

De Bloemenveiling Aalsmeer eerde de Abbenesser eerder al met een gouden VBA Speld voor zijn 25-jarig voorzitterschap van DES (Door Eendracht Sterk), een afdeling van de bloemenveiling, waar hij in de tulpencommissie en de zomerbloemencommissie zat. Daar is nu dus een Koninklijke onderscheiding bij gekomen.