Nieuwe exploitanten voor coffeeshop in Haarlemmermeer

11 april 2014
Hoofddorp

Tom Horn, PvdA-fractievoorzitter kaartte het onderwerp aan in het vragenuurtje van de raadsvergadering. Hij maakte zich zorgen over de gevolgen van de sluiting van Superfly, de enige coffeeshop die Haarlemmermeer rijk is. Hij vroeg aandacht te hebben voor aspecten van volksgezondheid en veiligheid. Waar moeten mensen heen die wiet op doktersvoorschrift krijgen en kan de politie de problemen aan?

Medicinaal
Hierop antwoordde Weterings dat er goed overleg is met politie en justitie en dat het gebiedsmanagement goed gaat monitoren of er geen problemen ontstaan. Medicinale wiet is ook bij de apotheek te krijgen en die is in ieder geval veilig, hoewel er gebruikers zijn die klagen over de mindere kwaliteit. Hij wees er op dat een van de voorwaarden voor een vergunning nu eenmaal een positief Bibob-advies is en dat Superfly daar niet aan voldoet.

Horn bedankte Weterings voor zijn antwoord en zei blij te zijn dat er zich inmiddels vijf belangstellenden voor de exploitatie van een coffeeshop hebben gemeld.