Provincie steekt bijna 160.000 euro in 2de fase restauratie Martinuskerk

10 april 2014
Roermond

De samenstelling en samenhang van het metsel- en voegwerk van het kerkschip moet dringend gerestaureerd worden, wil de kerk ook in de toekomst haar huidige functie voor het houden van openbare erediensten kunnen uitoefenen.

De restauratie wordt onder meer uitgevoerd door leerling- en restauratievaklieden. Bovendien zijn vanuit de Stichting Martinus Monument te Weert vrijwilligers betrokken bij het bouwkundig behoud van dit monument.
De Stichting Monument Martinus, die zich al decennia lang inzet voor het behoud van de Martinuskerk voor de stad Weert, draagt ruim 38.000 euro bij aan de uitvoering van dit project. De gemeente Weert en het Bisdom leveren ieder een bijdrage van 60.000 euro.