De derde Maatschappelijke Beursvloer in tien vragen

10 april 2014
Maastricht

1.  Wat is een maatschappelijke beursvloer? Een evenement waar maatschappelijke behoeftes uit het sociale veld worden verhandeld, met gesloten beurs.
 
2. Wie doen er mee? Maatschappelijke organisaties, bedrijven, (sport)verenigingen, scholen en vrijwilligersorganisaties, gemeenten, maar er zijn ook mensen die op persoonlijke titel deelnemen.
 
3. Wanneer is er sprake van een match? Wanneer vrager en aanbieder iets voor elkaar kunnen betekenen (en dus een deal hebben) is er sprake van een match.
 
4. Wie zijn de aanbieders? Bedrijven, organisaties of ondernemers die kennis, expertise, materialen of vrijwilligerswerk en dergelijke kunnen bieden aan vragende partijen.
 
5. Wie zijn de vragers? (Sport)verenigingen, scholen en maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties met weinig geld, die behoefte hebben aan menskracht, materialen en/of faciliteiten.
 
6. Wat houdt een tegenprestatie in? Wanneer een bedrijf iets aangeboden heeft, doet degene die daar gebruik van maakt een leuk of creatief tegenaanbod.
 
7.  Hoe is een beursvloer ingericht? De ruimte is overzichtelijk ingedeeld in verschillende themahoeken voor vraag en aanbod uit specifieke sectoren, zoals menskracht en klussen, financieel-juridisch advies en coaching & training.
 
8. Wat is het rendement van deelname? Maatschappelijke vragen worden met gesloten beurzen snel en creatief opgelost. Er ontstaan nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden.

9Wat is een keurmerk? Tijdens de komende beursvloer zal er voor het eerst wordt gewerkt met een keurmerk: een digitaal beursvloerlogo dat deelnemende bedrijven op hun website mogen plaatsen als bewijs van maatschappelijke betrokkenheid.

10Hoe kan ik mij opgeven? Dat is heel eenvoudig. Het inschrijfformulier staat op de site www.beursvloermaastricht.nl
 
De derde Maatschappelijke Beursvloer Maastricht op dinsdag 15 april start om 13.00 uur in stadion de Geusselt en wordt georganiseerd door welzijnsorganisatie Trajekt en Veer doen ’t van de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht. Burgemeester Hoes zal de opening verzorgen. Mis het niet!