Verbetering veiligheid rivierkruising door betere communicatie

09 april 2014
Krimpen aan de Lek

Dat blijkt uit een onderzoek van Rijkswaterstaat. Aan tweehonderd schippers en kapiteins van de Waterbus is een set maatregelen voorgelegd. De betere informatie zou via matrixborden op de oever gegeven moeten worden. Voor de uitvoering ontbreken echter de financiën.

Driekwart van de schippers/kapiteins is ervan overtuigd dat de verdere invoering van AIS -dat laat op een scherm alle gegevens van schepen zien- zal bijdragen aan verbetering van de veiligheid. Positief staan de ondervraagden tegenover een voorrangsregeling op de kruising. Daarbij zouden schepen komend vanaf de Lek voorrang moeten geven aan de overige vaarrichtingen. Ze denken overigens dat het voor de veiligheid weinig uitmaakt.

Geen heil ziet de beroepsvaart in een inhaalverbod vanaf een kilometer voor de kruising. Dat zelfde geldt voor een verbod op het gebruik van de stuurautomaat. De schippers/kapiteins zijn van mening dat stroming en wind, de oorzaak is van een groot aantal incidenten. Ze vinden ook dat de afmeerponton van de Waterbus en het Driehoeksveer bij Ridderkerk precies op de kruising een verhoogd risico is voor zowel de scheepvaart als de gebruikers. In dit verband is opmerkelijk dat de ponton vorig jaar geruime tijd ‘om de hoek’ is gelegd in verband met werk aan de wand van de kade, maar toch weer is teruggekeerd op zijn originele plek.