Primeur: deelnemers beursvloer ontvangen ‘keurmerk’

07 april 2014
Maastricht

Tijdens de beursvloer worden koppelingen gemaakt tussen producten en diensten van grote en kleine bedrijven en vragen uit het sociale veld. Bedrijven bieden bijvoorbeeld stageplekken aan of ongebruikte materialen dan wel restpartijen, opslagruimte, kennis en expertise. Zaken waarvoor maatschappelijke organisaties vaak geen geld hebben, maar die ze wel goed kunnen gebruiken.
 
Tijdens de vorige beursvloer in het United World College (toen geopend door gouverneur Bovens) leidde het ‘matchen’ van bedrijven en maatschappelijke organisaties tot 263 deals – ook landelijk een ongekend record. Naar aanleiding van dat succes werd besloten om in 2014 zowel een voorjaars- als een najaarsbeurs te houden. Met als bijkomende ambitie om de kwaliteit van de deals te verbeteren.
 
,,Het was fantastisch om de score vorig jaar omhoog te zien schieten,” zegt maatschappelijk makelaar Peter Paul Muijres van welzijnsorganisatie Trajekt, die samen met Veer doen ’t van de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht de beursvloeren organiseert. ,,Maar soms bleek achteraf dat de kwaliteit van de deals te wensen over liet. Bovendien konden mensen elkaar door de drukte soms moeilijk vinden. Nu mikken we daarom extra op kwaliteit. En, waar opportuun, op continuïteit. Doel is dat ‘maatschappelijk makelen’ – het koppelen van bedrijven en het sociale veld – ingeburgerd raakt. Maatschappelijk makelen moet een doorlopende activiteit worden. Met de beursvloer als hoogtepunt.”
 
Die continuïteit en vindbaarheid wordt ook bevorderd door de samenwerking met de website www.wehelpen.nl en organisatie Veer!Maastricht. Vragen en aanbiedingen die niet tijdens de beursvloer zijn te ‘matchen’ worden via deze partnerorganisaties geholpen. Er kan dus goed worden `gescoord` in de Geusselt.
 
Het keurmerk dat deelnemende bedrijven mogen voeren, is een digitaal beursvloerlogo dat na deelname gratis wordt toegezonden en op de website kan worden geplaatst.
 
De derde Maatschappelijke Beursvloer Maastricht begint dinsdag 15 april om 13.00 uur in stadion de Geusselt. Inschrijven kan nog via www.beursvloermaastricht.nl