Ook zwarte soldaat is nu een echt museumstuk

03 april 2014
Beek (LB)

Afro-Amerikanen dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog achter de schermen. Aanvankelijk werden ze vooral ingezet voor ‘rotklussen’, zoals lijken wassen en doden begraven. Daarnaast werden ze vaak ingezet als chauffeur van legervoertuigen. Kwam het tot een vuurgevecht, dan waren zij de eerste slachtoffers, want de Duitsers schoten altijd eerst op bestuurders van legervoertuigen om het transport lam te leggen. 

Gedurende de oorlog veranderde de manier waarop blanke soldaten tegen hun vaak extreme vaderlandslievende zwarte makkers aankeken en mochten ze voortaan ook meevechten. 

De Afro-Amerikaanse soldaat op de foto’s ontvangt de bezoeker met een warme glimlach. Zijn uiterlijk is gebaseerd op een soldaat op een foto uit de Tweede Wereldoorlog.  Details zijn ze in het museum niet vergeten. Algemeen bekend is dat deze groep soldaten vaak ringen droeg. Zo ook deze nieuwkomer. Het museum heeft zijn collectie verder uitgebreid met soldaten van de Kriegsmarine en een Gestapo-officier in vol ornaat. 
Afgezien van de aanvulling van de collectie liggen er ook plannen klaar om het museum uit te breiden met een ontvangstruimte en een kelder. Wanneer die uitbreiding er gaat komen is nog gedeeltelijk afhankelijk van vergunningen van de gemeente Beek. Het pand waarin de huidige collectie is ondergebracht is namelijk een monument.

Het Eyewitness museum doet komend weekend  overigens niet mee aan de Nationale Museumweek. Het is een particulier museum, dat alles uit eigen middelen moet zien te financieren. Het museum is nog geen jaar open dus is iedere betalende bezoeker hard nodig om het museum nog jarenlang op eigen kracht voort te kunnen zetten. Bezoekers met een museumjaarkaart krijgen het komend weekend wel 10 procent korting. 65-plussers betalen 8 euro in plaats van 10.