Plan spoorverbinding nog geen gepasseerd station

10 march 2014
IJmuiden

Tijdens de feestelijke bijeenkomst staken diverse sprekers, waaronder oud-minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs, de loftrompet over Van den Herik.

Onder druk
In haar toespraak voor de genodigden benadrukte oud-minister van Verkeer Karla Peijs dat vrachtvervoer over de weg onbetrouwbaarder wordt. 'Het wegvervoer staat enorm onder druk door de rijtijdenwet, stijgende accijnzen en brandstofprijzen, congestie van economische centra en door de toenemende concurrentie van chauffeurs uit de voormalige Oostblok landen.'

In gemeente Velsen is Van den Herik bekend vanwege zijn lobby enige jaren geleden voor een hernieuwde aansluiting van de Zeehaven IJmuiden op het spoornet. Met de nieuwe goederenverbinding tussen Amsterdam en Milaan laat Van den Herik zien dat spoor de toekomst heeft.

Korte termijn
Hij heeft ervaren dat verschillende ondernemers in de Zeehaven IJmuiden geïnteresseerd zijn in zijn ideeën voor een directe koppeling van IJmuiden aan het spoornet. IJmuiden kent slechts één toegangsweg voor het goederenvervoer over de weg en die toegangsweg wordt steeds voller en onbetrouwbaarder. Spoor naar IJmuiden biedt betrouwbaarheid, snelheid en volume', laat Van den Herik weten. Van den Herik wil op korte termijn de lobby voor deze ontbrekende verbinding weer oppakken. Dat doet hij samen met stichting TOP (Transport Opportunities Ports) waarin hij als bestuurslid met enkele Velsense bestuursleden deelneemt. Deze stichting stelt zich onder meer als doel IJmuiden weer per spoor bereikbaar te maken.