'Niet straffen voor lage OZB

06 march 2014
Blaricum

Blok nam de plaats in van Fred Teeven die oorspronkelijk gast zou zijn tijdens het Politiek Café dat door de VVD Blaricum het Het Vitus was georganiseerd. Teeven had op het laatst afgezegd wegens werkzaamheden elders.

'Wij zijn erin geslaagd de OZB sinds de afgelopen verkiezingen met gemiddeld 14 procent omlaag te brengen. Dat is goed nieuws voor onze bewoners. Maar het slechte nieuws is dat we daardoor minder geld uit het gemeentefonds dreigen te krijgen, aldus Smit in zijn pleidooi.

Volgens de Blaricumse wethouder dreigt de korting op de bijdrage voor Blaricum uit het gemeentefonds, omdat Het Rijk een lage OZB beschouwt als 'het niet optimaal benutten van de verdiencapaciteit'. Smit: 'Dat is natuurlijk een gekke prikkel. Je krijgt meer geld van het Rijk naarmate je je burgers meer belast. Dat is raar.'

Smit stuitte op begrip bij minister Blok: 'Dat lijkt me een terecht punt. Op dit moment lopen de onderhandelingen over hoe je het geld uit het gemeentefonds moet verdelen. Dat zijn altijd zeer zware onderhandelingen. Maar ik zal deze rare prikkel zeker onder de aandacht brengen van mijn collega's in het kabinet. Zij kunnen het dan meenemen in de besprekingen met de gemeentes. Het is de verdienste van de lokale VVD dat de OZB hier tegen de landelijke trend in is gedaald. Dat moet worden beloond.'

VVD-lijsttrekker Rosmarijn Boender: 'Die lage OZB hebben we te danken aan ons strakke financiële beleid. Zeker in moeilijke tijden ben ik daar trots op. Ik geloof in een bloeiend Blaricum waar de gemeente zoveel mogelijk ruimte aan de inwoners laat en zo weinig mogelijk belast. Als we na de verkiezingen weer in het college komen, willen we de lasten voor de inwoners niet verhogen. De begroting van de gemeente moet in balans blijven. Wat ons betreft doen we dat door kritisch te zijn op de uitgaven aan het gemeentelijk apparaat en door efficiëntere procesvoering zonder onnodige regelgeving.'

Blok viel Boender bij: 'Als een overheid moet bezuinigen, weet je één ding zeker: links zal meer willen binnenhalen, terwijl de VVD kijkt hoe je als overheid minder kan uitgeven. In Den Haag lukt het me steeds beter om de overheid af te slanken, en tegelijk de dienstverlening op peil te houden. Die taak is hier in Blaricum in goede handen.'