Partijen uit Zuid stellen zich voor: Piratenpartij

05 march 2014

'De Piratenpartij Amsterdam vindt dat grondrechten als privacy, vrijheid, onderwijs en goede zorg de hoogste prioriteit verdienen. Onlangs sprak ik daarom nog in vrijzinnig centrum Vrijburg over veiligheid en privacy, naast Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch. Als wetenschapper aan de Vrije Universiteit werkte ik aan het menselijker maken van zorgtechnologie en ethische vraagstukken die hierbij komen kijken. Doordat ik altijd met verschillende disciplines heb samengewerkt, ben ik een ervaren bruggenbouwer. In de Ondernemingsraad van de VU zat ik in de commissies Sociale en Organisatorische Zaken en Communicatie. Regelmatig riepen wij het bestuur ter verantwoording, zodat op een menselijkere manier werd gereorganiseerd en dure externe inhuur werd beperkt. Vaak was onze functie om een luisterend oor te zijn voor de medewerkers en hun belangen te vertegenwoordigen in overleg met het bestuur. Bij de Piratenpartij vinden we het belangrijk om bestuur zo dicht mogelijk bij de Amsterdammer te leggen en te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van door bovenop opgelegde regeldrift. De bestuurscommissie van Amsterdam Zuid is hard nodig om dit mogelijk te maken. De Piratenpartij zal altijd proactief samen met u op zoek gaan naar de beste oplossingen voor problemen. De bestuurscommissie is er namelijk niet voor politici, maar voor Amsterdammers'