Tien vragen aan....Herbert Raat (VVD)

04 march 2014
Amstelveen

Er is veel (weg) bezuinigd vanwege de crisis. Waar mag volgens u de komende jaren absoluut niet (verder) op worden bezuinigd? En waar kan volgens u wel wat meer op worden bezuinigd?

'De beste manier van bezuinigen is niet meer geld uitgeven dan er binnen komt. Het is altijd lastig als je met minder geld toe moet. Zeker voor een gemeente, omdat wij werken voor alle inwoners van Amstelveen. Die wil je niet de dupe laten worden van de bezuinigingen, of hogere belastingen laten betalen. Het leven is al duur genoeg. Daarom hebben we de afgelopen 4 jaar veel geld bezuinigd op het ambtelijk apparaat door efficiënter te werken. De nieuwe oplossing van de A9 kost Amstelveen 70 miljoen euro minder. Als er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden, dan vindt de VVD dat je kwetsbare mensen moet ontzien. Ook moeten we er voor zorgen dat Amstelveen groen en veilig blijft. Dan maar strenger in de subsidies voor welzijnsinstanties.'

Wat wordt hét speerpunt van uw partij?

'Wij hebben maar 1 speerpunt: dat is Amstelveen. Amstelveen staat nu hoog op allerlei lijstjes: "de groenste gemeente", "de veiligste gemeente" of "de fijnste gemeente om te wonen". Amstelveen doet mee in de top. En dat moet zo blijven. De gemeente is er voor Amstelveen en haar inwoners, en niet andersom. Als VVD willen wij dat Amstelveen een plek blijft waar het prettig is om te wonen en te werken. Het moet een gemeente zijn waar je je thuis voelt en je kinderen wilt laten opgroeien.'

Wat moet de komende vier jaar echt gerealiseerd worden in Amstelveen?

'In de afgelopen jaren hebben wij er voor gezorgd dat de overheidsfinanciën op orde bleven en lasten voor de Amstelveners laag. Tegelijkertijd hebben wij geïnvesteerd in belangrijke zaken. Zo werden er broodnodige investeringen gedaan in bijvoorbeeld de nieuwbouw van de Karel Eijckmanschool, De Martin Luther Kingschool, De Roelof Venema en andere. Ook werd er veel aandacht besteed aan het terugdringen van criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van jongerenoverlast en of woninginbraken in heel Amstelveen.

De uitdaging voor de komende jaren is om dit vast te houden. Als VVD willen wij hierbij het eerlijke verhaal blijven vertellen. Dus geen gouden bergen, maar een goed verhaal.

Er moeten meer woningen komen voor de middeninkomens en jongeren. Leegstand van kantoren moet worden aangepakt. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat we straks niets meer kunnen bouwen in Kronenburg vanwege de strenge Schiphol-regels. Daarnaast ligt er een flinke uitdaging in de decentralisatie van de zorg. In tegenstelling tot veel andere partijen zien wij dit als een kans om de zorg efficiënter en dichter bij de Amstelvener te realiseren. Ook willen wij de veiligheid op straat vergroten door de inzet van meer politieagenten. En het aantal woninginbraken moet omlaag.'

Vindt u, lokaal gezien, de kloof tussen politiek en burger te groot?

'Dit moet je eigenlijk aan alle Amstelveners vragen. Als locoburgemeester kom ik bij veel mensen thuis en word hier altijd hartelijk ontvangen. De kloof die sommige mensen ervaren worden volgens mij vooral veroorzaakt door papieren molens en procedures waar mensen tegen aanlopen bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bouwvergunning. Vaak gaat het niet om de afstand tot het gemeentehuis, maar de cultuur op het raadhuis. Het moet opener, transparant en met een oog voor wat er in de gemeente gebeurt. Daar is de komende jaren nog een belangrijke slag te maken.'

Vindt u dat de gemeenteraad over het algemeen te lang vergadert?

'Nee, liever een lange maar goede vergadering dan een korte slechte vergadering. Over sommige onderwerpen moet je goed nadenken voordat je besluit over het onderwijs, veiligheid of zorg. Daarbij vind ik dat de gemeenteraad van Amstelveen de afgelopen vier jaar goed heeft samen gewerkt om problemen op te lossen. Dat mag ook wel eens gezegd worden.'

Wat is uw favoriete plek in Amstelveen?

'Ik zit graag aan onze keukentafel. Toch is Het Amsterdamse Bos, de achtertuin van Amstelveen mijn favoriete plek. Zoveel groen, zo dichtbij midden in de randstad, is heel bijzonder.'

Wat is uw favoriete boek?

'Publieke Werken van Thomas Rosenboom. Een prachtig verhaal rond de bouw van het Victoria hotel in Amsterdam. Twee eigenaren weigerden om te verkopen waarna het hotel rond hun huizen is gebouwd. Tot op de dag van vandaag kun je zien dat de pui van het hotel om twee kleine huisjes is gebouwd.'

Met wie zou u een dag willen ruilen, als dat mogelijk zou zijn?

'Als ik een keer in mijn leven voor een dag iemand anders zou kunnen zijn, dan zou ik Mick Jagger willen zijn. Het moet fantastisch om 'You Can't always get what you want' te zingen voor duizenden mensen.'

Wat doet u het liefst in uw vrije tijd?

'In mijn vrije tijd doe ik het liefst hetzelfde als altijd. Ik heb niet echt een heel scherp onderscheid tussen werk en vrije tijd. Maar ik vind het leuk om een glas wijn te drinken met familie en vrienden.'

Wat (bijna) niemand van mij weet..

'Is dat ik een beetje dyslecties ben.'