Schatgraven in de Grote of St. Bavokerk [video]

14 february 2014
Haarlem

Nog niet eerder is in de Grote Kerk zelf archeologisch onderzoek gedaan. In zijn boek Beschrijving der Groote of St. Bavo-kerk te Haarlem schrijft J. Wolff op dat tijdens het inrichten van het graf in 1843 de tufstenen fundamenten van de voorganger van de huidige kerk werden aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om funderingen van een tufstenen kerk, voorganger van de St.-Bavokerk die in de late middeleeuwen gebouwd werd. De omvang en plattegrond van deze kerk is niet bekend.

Stadsarcheologe Anja van Zalinge zag in de restauratie van het grafmonument de mogelijkheid om een kijkje onder de vloer te nemen. De plek in de kerk was des te meer interessant, omdat in een beschrijving uit 1846 wordt gerept over een oude muur onder het monument. De 11e- of 12e-eeuwse voorganger van de huidige kerk is destijds door brand verwoest. Met de bouw van huidige, veel grotere, Bavo aan de Grote Markt werd in 1370 begonnen.

De graafwerkzaamheden bracht een schat aan informatie over de kerk naar boven. Zo is bijna de hele omtrek van de elfde-eeuwse voorganger vastgesteld. Ook is nieuwe informatie gevonden over de omtrekken van de kerk die hier in de dertiende eeuw stond. Vloertegels uit de dertiende eeuw laten sporen van een kerkbrand zien.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier de film: Onder de kerkvloer. Luister naar Louis Mathijsen, betrokken kerkelijk gemeentelid, over de archeologische ontdekkingen.