Afschaffen dienstauto college blijkt klein goudmijntje

04 february 2014
Amstelveen

Bedroegen de kosten in 2012 62.000 euro, in 2013 dus 59.000 euro. Bij de Kadernota in 2012 besloot de gemeenteraad op initiatief van het college zelf, een structurele bezuiniging op de vervoerskosten van het college door te voeren, door de dienstauto te schrappen en gebruik te maken van eigen en taxivervoer door de collegeleden.

'Op het budget voor de jaarlijkse vervoerskosten inclusief de dienstauto van 125.000 is ingaande 2012 een structurele besparing van 50.000 euro ingeboekt. Geconcludeerd kan worden dat de bezuiniging op de vervoerskosten van het college volledig is gerealiseerd, dit zonder dat op de functionaliteit van de voorziening concessies zijn gedaan', zo melden B en W in een persbericht.