Wethouder Meijer: 'Ik heb niet zoveel met hiërarchie'

30 january 2014
Castricum

Meijer refereert aan het vertrek van Linda Hes, het jongste raadslid (23) dat Castricum ooit heeft gehad, uit zijn partij: Castricum, Kern en Gezond (CKenG). Hes verruilde CKenG voor de VVD omdat deze partij beter kon inspelen op haar behoefte aan scholing en ontplooiing. Reden voor CKenG om een eigen academie en een denktank te beginnen.

"Jongeren zijn heel bewust met hun carrière en ook hun nevenactiviteiten bezig. Ze willen coaching, feedback en duidelijkheid' stelt Meijer. "De overstap van Linda maakte dit eens te meer duidelijk. Het was een helder signaal en we hebben ook direct gezegd: daar gaan we wat aan doen. Zo ontstond het idee voor de eigen CKenG Academie. Een leergang voor jongeren en wellicht ook ouderen die geïnteresseerd zijn in het bedrijven van politiek binnen onze politieke kaders. Het komend jaar ga ik dit samen met de deelnemers ontwikkelen."

Politiek handwerk

Als onderwijsman pur sang - Meijer begon zijn carrière ooit als schoolmeester en werkte voor zijn wethouderschap als interim directeur bij diverse scholenkoepels - ziet hij het al helemaal voor zich. "We beginnen breed en gaan dan trechteren. Dus wat is politiek, hoe is dat in Nederland georganiseerd - een bezoekje aan een of meer Tweede Kamerleden hoort daar ook bij - en wat doet de provincie? Daarna dalen we af naar lokaal en al heel snel ook naar wijk- en buurtniveau. Aan de orde komen dus niet alleen technische zaken zoals 'welke raadsinstrumenten kan ik inzetten' en 'hoe lees ik een begroting', maar vooral ook 'hoe ga ik om met een probleem of een ontwikkeling die zich in mijn gemeente, of in een bepaalde wijk, voordoet'. Hoe regel je de participatie, hoe breng je partijen bij elkaar, hoe voer je gesprekken met bewoners? Samen met de deelnemers gaan we concrete en actuele onderwerpen behandelen. Zoals bijvoorbeeld de Geopark-status die Castricum nastreeft: wat betekent dat nu voor de lokale politiek?"

Behapbaar

Meijer gaat de leergang samen met partijgenoot Leo van Schoonhoven opzetten. "Iemand die al veel opleidingen heeft verzorgd. We mikken op een stuk of 15 tot 20 cursisten, dan is het nog behapbaar. We zijn pas begonnen met de ontwikkeling van het traject, dus we denken over een klein jaar van start te kunnen gaan. Hoe het programma, dat circa twee jaar duurt, er concreet uit komt te zien, en uit hoeveel modules het precies zal bestaan, kan ik nog niet zeggen. Wat voor ons wel vast staat, is dat het politieke handwerk een belangrijke plek in moet nemen. Zo komt er bijvoorbeeld een module over lobbyen. Aan de hand van een concreet voorbeeld - het spoor - gaan we in op het hoe en waarom van een lobbytraject. Het betekent ook - en dat is echt uniek - dat we echt heel erg op dat wijk- en buurtniveau gaan zitten. Als een wijkagent in een bepaalde buurt heel succesvol is bij de aanpak van overlast, dan nodigen we hem uit om zijn expertise met ons te delen. Maar bijvoorbeeld ook een bijstandsmoeder die in een bepaalde wijk woont: tegen welke problemen loopt zij daar aan? Een succesvolle ondernemer, de oprichter van een actiegroep, noem maar op, dát zijn de deskundigen met wie wij graag sparren."

De eerste kandidaten voor de academie hebben zich al gemeld. "Er staan nu zo'n dertig mensen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart, twaalf van hen zijn jongeren van negentien tot begin dertig. Een fantastische club mensen die nu nog niet in de raad komen en ook niet willen, maar die we dus wel gaan voorbereiden op het raadswerk in 2018." Meijer ontmoette veel van de kandidaten tijdens zijn dagelijkse werk als bestuurder. "Ik heb nu al een stuk of veertien zogenaamde participatietrajecten begeleid en binnen deze gemeente hebben in totaal al een paar duizend mensen geparticipeerd bij projecten. Ik kom dus veel mensen tegen en af en toe scout je dan weleens iemand."

De leergang is overigens niet alleen bedoeld voor jonge honden, maar ook voor mensen die op latere leeftijd de politiek in willen, benadrukt Meijer. "De academie staat open voor jong en oud. En niet alleen voor CKenG-ers maar voor iedereen die geïnteresseerd is in politiek. Mensen van welke politieke kleur dan ook. Het is niet mijn bedoeling om mensen in één bepaalde richting te sturen. Als mensen geïnteresseerd zijn of raken in CKenG dan kunnen zij een extra module volgen."

Absolute waarheid

Welke kwaliteiten heb je eigenlijk nodig om succes te boeken als raadslid? "Dat is lastig" zegt Meijer "want zoals elk vak verandert ook het raadswerk. Het raadslid van nu heeft andere competenties nodig dan pakweg twintig jaar geleden. Belangrijk is bijvoorbeeld een flexibele en pragmatische instelling. Je kunt een verkiezingsprogramma niet meer als absolute waarheid zien, hooguit is het gebaseerd op een aantal waarden vanuit het liberalisme, socialisme etc. Het komt nu veel meer aan op het luisteren naar alle belanghebbenden om vervolgens een standpunt in te kunnen nemen. Belangrijk is dus: hoe treed je met mensen in contact? Hoe geef je mensen het gevoel 'de gemeente dat zijn wij samen'? Uiteindelijk zijn je communicatieve vaardigheden toch wel het allerbelangrijkste."

Luisteren naar de belanghebbenden, dat kan ook worden uitgelegd als draaikonterij of populisme. Maar volgens Meijer is dat onzin. "Dit is geen populisme, dit is onze visie, daar geloven wij heilig in. De wereld verandert snel, alles voor vier jaar vastleggen, dat gaat gewoon niet meer. Dat maakt het raadswerk zo lastig, maar ook zo mooi."

Interesse in de CKenG Academy? Mail naar [email protected]