VVD presenteert verkiezingsprogramma

27 january 2014
Amstelveen

Raat gaf tijdens de presentatie onder meer een opsomming van zaken die door het huidige college zijn aangepakt, met als veruit het belangrijkste wapenfeit het nieuwe contract voor een verdiepte A9 waardoor Amstelveen ontsnapte aan een financiële catastrofe.

Maar ook op het gebied van onderwijshuisvesting en jongerenwerk gaan de zaken volgens Raat beter en hij wil dolgraag de komende periode doorpakken als wethouder, in een 'stevig' college van B&W.

Veel valt er volgens de liberalen te winnen op het gebied van zorg en welzijn (decentralisaties zorgtaken), maar Raat waarschuwde dat niet de halve Amstelveens bevolking als kwetsbaar moet worden bestempeld, omdat er dan een groot probleem ontstaat. ('Alleen mensen helpen die het ècht nodig hebben').

Ook wil de VVD dat Amstelveen niet langer bakken met geld in zorginstellingen pompt, zonder te weten wat er nou precies mee gebeurd. Raat vindt dat er een ontwikkeling plaatsheeft waarbij instellingen vooral voor zichzelf opkomen, in plaats van zich te bekommeren om de patiënt. 'Het is niet de taak van de gemeente om zorginstellingen in stand te houden, maar om te zorgen dat de zorg op de goede plaats komt,' benadrukte hij.

Raat sprak ook uit een duidelijke voorkeur te hebben om ambtenaren meer bewegingsvrijheid en verantwoordelijkheid te geven, maar hij ziet ook graag dat zij een sterke lokale feeling hebben. De partij wil af van een papieren werkelijkheid en heeft niet veel op met ambtenaren die alleen maar alles uit een boekje halen.

Het verkiezingsprogramma is terug te lezen op www.vvd-amstelveen.nl