Winterrust gans bedreigd

14 january 2014

De regionale Dierenbescherming vreest dat in deze provincie het afschot van ganzen ook tijdens de wintermaanden doorgaat. In het akkoord was juist rust voor ganzen in de winter geregeld.

Met het sneuvelen van dit akkoord dreigt deze winterrust nu toch verloren te gaan.

Alternatieven

De Dierenbescherming zou een beslissing om door te gaan met afschot betreuren en heeft de provincie opgeroepen om werk te maken van alternatieve methoden - in het geval van schade en overlast, zoals het verjagen naar opvanggebieden.

De Dierenbescherming stelt zich altijd te hebben verzet tegen het ganzenakkoord, omdat hierin gekozen was voor het afmaken van tienduizenden ganzen. Enig lichtpuntje was de rustperiode in de winter. Juist dit onderdeel was uiteindelijk de oorzaak van het sneuvelen van het akkoord en nu lijkt het erop dat in Overijssel de daad bij het woord gevoegd wordt de jacht op ganzen in de winter gewoon weer doorgaat.