Zandvoort schuwt windmolens dicht voor de kust

13 january 2014
Zandvoort

Dat stelt Albert Korper van de belangengroep Bewoners Leefbare Kust. 'Een groot aantal banen in de toeristische sector zal dan verdwijnen,' zo voorspelt hij.

De informatieavond in paviljoen Club Nautique op 7 januari 2014 is druk bezocht. Mede-organisatoren zijn wethouder Belinda Göransson (vvd) en Rob Petersen van de Strandpachtersvereniging.

In de Quickscan Haalbaarheidsstudie windparken binnen 12-mijlszone van minister Kamp van Economische Zaken wordt een gebied voor de Zandvoortse kust tussen de 3- en 12-mijlszone aangemerkt als potentieel zoekgebied. Uitgangspunt is het Energieakkoord voor duurzame groei, waarin het streven is om 80 procent van de opgewekte energie in het jaar 2050 uit duurzame bronnen te verkrijgen en de helft daarvan uit windenergie. Dat betekent dat er op zee 25 keer meer windmolens moeten komen dan er nu zijn.

'We zijn niet tegen windenergie op zee buiten de 12-mijlszone,' zegt Albert Korper. 'Maar wegen de voordelen van bouwen binnen de 12-mijlszone op tegen het grotere rendement van de molens verder op zee, waar het meer waait?'

Na de aanleg van de windparken blijven er 1460 arbeidsplaatsen over voor het onderhoud daarvan. 'Weegt dit op tegen de banen die er verloren gaan in de toeristische sector? In Zandvoort alleen al zijn dit er vermoedelijk 1800. Ook bestaat het gevaar dat belanghebbenden schadevergoeding gaan vragen voor het missen van het vrij uitzicht op zee. Dit kunnen de strandpachters doen of de bewoners van de boulevard,' waarschuwt Korper.

'Met al deze argumenten zullen we minister Kamp op andere gedachten moeten brengen,' zegt Belinda Göransson. 'We gaan er samen met Noordwijk en Katwijk alles aan doen om dit plan tegen te houden. Er is een Facebooksite opgericht met de naam Tegen windmolenparken Hollandse kust. Hoe meer mensen hier lid van worden hoe sterker we staan.' Er is ook een petitie opgestart.

www.petities.nl/petitie/tegen-windmolenparken-hollandse-kust.