SP is verbaasd over het schrappen bluswagens Gooise brandweer

07 january 2014
Hilversum

Eind vorig jaar meldde de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dat het vasthoudt aan het schrappen van drie bluswagens op deze posten per januari 2014. Eerder al waren er al zes hulpverleningsvoertuigen wegbezuinigd.

'Deze gang van zaken bevreemdt ons', meldt fractievoorzitter Bianca Verweij van de SP. Zij stelt dat er pas bluswagens zouden worden uitgenomen als er een nieuw dekkingsplan zou zijn opgesteld. Dat is niet het geval. 'Althans: het is niet in de gemeenteraad van Hilversum besproken. Los van uw (Broertjes, red.) toezegging dat te doen, staat de wettelijke plicht van de veiligheidsregio om voorafgaand aan het vaststellen van een dekkingsplan daarover overleg te plegen met de gemeenteraad. Ook het onderzoek is niet door de raad besproken.'

De socialisten willen daarom dat het dekkingsplan eerst binnen de raad wordt besproken en er dan pas sprake kan zijn van uitname van voertuigen. 'Eerder zou dat niet aan de orde moeten zijn. Een en ander klemt temeer nu er vanuit de brandweerorganisatie signalen zijn dat uitname van een of meerdere voertuigen niet onomstreden is.'

Woensdagavond worden de vragen gesteld.