Heijmans bouwt 1e fase nieuwbouw Laurentius Ziekenhuis Roermond

20 december 2013
Roermond

Tijdens de werkzaamheden blijft het ziekenhuis volledig in bedrijf. In de nieuwbouw zijn de vitale medische acute functies gebundeld in de nieuwe 'hotfloor' met zeven OK’s, high care bedden, een CCU en stroke-unit alsmede een geïntegreerd één loket-spoedplein SEH- HAP, waarin ook de AmbulanceZorg Limburg-Noord participeert. Voor deze AmbulanceZorg worden ruimten gereserveerd voor de paraatheid van ambulances en spoedservices. Daarnaast betreft deze fase complexe installatietechnische voorzieningen. Met de eerste fase van de vernieuwbouw gaat een bedrag van circa 60 miljoen gepaard, waarvan de nu aanbestede aanneemsom circa 30 miljoen € (inclusief BTW) bedraagt. 

,,Zowel aannemers alsook ziekenhuizen maken roerige tijden door'', weet Jack Thiadens, bestuursvoorzitter van het Laurentius Ziekenhuis Roermond. ,,Er wordt bijna niks meer gebouwd. Banken steken alleen nog geld in goede plannen met duurzaam perspectief. Het is in een dergelijk tijdsgewricht dat wij dit proces van nieuwbouw starten en we doen dat met brede steun van zorgverzekeraars, banken en WfZ. De afspraken geven over en weer comfort en vertrouwen. Het is een compact, innovatief en bedrijfsmatig goed opgezet bouwplan. Het zit gewoon mooi in elkaar en we hebben er drie jaar hard aan gewerkt om een switch van eerdere bestaande bouwplannen naar nu te maken.?In de eindsituatie wordt het totale gebouw kleiner: dat is logisch. Het Laurentius gaat van 53000 m2 nu, naar circa 40.000 m2 in de eindsituatie. In die situatie sluit alles beter op elkaar aan. De looplijnen zijn flink korter en vele malen efficiënter als in de huidige situatie van een breiwerk van oude gebouwstructuren.” 
Ook gaat de Raad van Bestuur in op de financiële kant van het plan. De omzetprognoses zijn voor ziekenhuizen immers compleet anders dan jaren geleden. “We hebben een solide business case opgesteld, waar de banken en het WfZ veel vertrouwen in stellen. Een van de sterke punten is de fasering van het geheel. We rekenen ons niet rijk en rekenen met realistische groeipercentages zoals een zgn. nul-groei!''
,,We hebben een goede en duurzame relatie met de zorgverzekeraars, die de zorg bij ons de komende jaren inkopen. Dit hele plaatje klopt. En dat moet ook, wil je met vertrouwen van stakeholders zo’n bouwtraject realiseren. Ons gebouw is een logische afgeleide van onze strategie. Wij gaan voor goede zorg dichtbij de patiënten. Het ziekenhuis investeert volop in duurzaamheidsaspecten; zonnepanelen, mos-sedum daken en ook een energie-dak. Dat alles past bij onze bedrijfsfilosofie van maatschappelijk verantwoord werken. In het terreinconcept wordt samengewerkt met meerdere zorgpartners. Het Laurentius werkt samen in een netwerk met het MUMC, de Zorggroep, huisartsen en de AmbulanceZorg Limburg-Noord aan één vernieuwend concept, waarin we samenhang creëren en ons aanbod steeds meer afstemmen en gezamenlijk op de bestaande vraag vanuit patiënten richten. We gaan met elkaar een nieuwe uitdagende fase in en doen dat met vertrouwen”, aldus Thiadens.