Omleidingsweg wordt Bentwoudlaan

18 december 2013
Benthuizen

Bernadette Maat is de winnaar. Zij is één van de inwoners die de naam Bentwoudlaan had ingezonden. Uit handen van wethouder Haarman ontving zij een dinerbon.

Vorige maand kregen de inwoners de gelegenheid suggesties voor een nieuwe in te zenden. Ruim 90 inwoners hebben een suggestie ingezonden. Een jury - bestaande uit wethouder Haarman, de heer Van Daalhoff van de Historische Kring Benthuizen en mevrouw Sonneveld als bewoner van de Omleidingsweg- kozen uit al deze inzendingen de naam Bentwoudlaan. Onder de inzenders van deze naam is de prijs verloot.

De Omleidingsweg krijgt een nieuwe naam, omdat de weg in de komende jaren anders wordt ingericht. Deze herinrichting maakt onderdeel uit van het project Zuidrand Benthuizen. De weg vormt de overgang tussen de kern van Benthuizen en het recreatiegebied Bentwoud. Deels wordt de weg 30 km gebied, en deels 50 km gebied. Ook zijn er in het ontwerp maatregelen opgenomen die een remmende werking hebben op de snelheid van auto's. De nieuwe inrichting wordt gefaseerd uitgevoerd en zal rond 2018 gereed zijn. Wanneer het 30 km gedeelte is ingericht, zal de nieuwe naam in gebruik worden genomen.