Stadsdeel in gesprek met restgroep vluchtelingen

18 december 2013

In de raadzaal zat de tribune vol met bewoners uit Kralenbeek. Tijdens een emotioneel debat, dat volgde op de interpellatie, ging het vooral om de zaak of het stadsdeel meer kan en wil doen dan dat ze nu doet. Het dagelijks bestuur, bij monde van Herrema, betoogde dat het stadsdeel graag in gesprek blijft met de groep, ook om te monitoren of de condities niet zo slecht worden dat er kans op het uitbreken van ziekten ontstaat. Maar ook om met de buurt in gesprek te blijven en het goed te kunnen informeren.

Fractievoorzitter van de Christen unie, John Olsen, verzocht Herrema keer op keer om zo snel mogelijk een telefoontje te plegen aan Essent om het elektra met spoed te willen aansluiten. 'Er zijn al contacten maar men kan pas in januari de boel weer aansluiten', betoogde hij. 'Het kost het stadsdeel niets, alleen een telefoontje.' De toezegging van Herrema bleef uit. 'Wanneer de burgemeester verzoekt om medewerking aan huisvesting doen we mee, alleen in die volgorde.', reageerde hij. Volgens Herrema heeft Amsterdam al zijn nek uitgestoken om de opvang in de Havenstraat te regelen.

Na een ferm debat, waarbij de partijen vooral streden om de titel van de meest humane partij, werden er tenslotte twee moties in stemming gebracht. De Christen Unie verzocht vooral om handelen van het stadsdeel en geen ontruiming de eerste maanden, als ook om constructieve gesprekken te blijven aangaan. Alleen de laatste formulering kon op instemming van de raad rekenen. De overige punten werden soms met nipte meerderheid verworpen, waarbij de PvdA en de VVD zich volledig aansloten bij de uitleg van het DB. De fractie van Groen Links stemde op onderdelen mee met de oppositie vooral vanuit het humane oogpunt.

In de wandelgangen werd druk overlegd over wat te doen; kerken en moskee zouden een grotere rol moeten spel.