Politiek Noordwijkerhout noemt arbeidsmigranten geen probleem

17 december 2013
Noordwijkerhout

Hij bleek de enige te zijn. Volgens Janson van de PvdA zijn er wel degelijk punten, waardoor buitenlandse arbeiders een uitzonderingspositie moeten krijgen. 'Er zijn klachten vanuit Sollassi en de 's-Gravendamseweg die moeten we serieus nemen. Daarnaast is het ook zo dat zij vaak komen met kinderen, die naar school gaan en een taalachterstand hebben,' om een voorbeeld te noemen.

Wethouder Knapp gaf aan dat er in Noordwijkerhout geen sprake is van een groot probleem. 'Iedereen die tijdelijk komt werken, heeft recht op een goede huisvesting en een behoorlijke betaling.' Wethouder De Haas voegde daaraan toe dat de Prinsenhofschool 30 leerlingen van met namen Poolse afkomst heeft en de Regenboog ongeveer 20. 'Er zijn inderdaad cultuurverschillen en ook kan de taal voor problemen zorgen. Wij moeten ervoor zorgen dat zij goed integreren'

De discussie is vooral actueel, omdat de grens voor Roemenen en Bulgaren per 1 januari aanstaande ook opengaat. Wethouder Knapp vreest hier niet voor. D66 gaf aan dat Noordwijkerhout ook zijn grenzen heeft qua werk, dus op een gegeven moment is er geen reden om naar Noordwijkerhout te komen, ongeacht vanuit welk land men komt.

In elk geval blijft het onderwerp arbeidsmigranten ieder kwartaal terugkomen op de politieke agenda, om met elkaar te bespreken hoe de situatie is en of er verbeterpunten zijn.