[video] ONNOGATE Maastrichtse politiek beschouwt de zaak als afgedaan: ER KOMT EEN VERKLARING

10 december 2013
Maastricht

Niemand van de aanwezigen wilde na afloop van de bijeenkomst een toelichting geven op wat er binnen was besproken. Allen verwezen ze naar onderstaande persverklaring.
 
PERSVERKLARING

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over burgemeester Hoes in de media, heeft op 10 december 2013 een gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester en de fractievoorzitters in de Gemeenteraad.
Zowel de burgemeester als de fractievoorzitters betreuren de ontstane situatie die de reputatie van de stad niet ten goede komt.

De burgemeester heeft aangegeven dat er geen aanleiding is voor verdere zorgen. Hij heeft de fractievoorzitters bevestigd dat er geen nieuwe terzake doende feiten zijn die hem of de stad op enigerlei wijze in diskrediet kunnen brengen.

De fractievoorzitters nemen kennis van de antwoorden van de burgemeester en beschouwen de zaak als afgedaan.
 
DE FRACTIEVOORZITTERS
 
Mw. Heijnen (CDA)
Dhr. Bastiaens (PvdA)
Dhr. Sabel (SPM)
Mw. Bal (GL)
Dhr. Jongen (D66)
Dhr. Severijns (VVD)
Mw. Thieme (PVM)
Dhr. Steijns (SBM)
Mw. Eijssen (SP)
Mw. Nuyts (LPM)
Dhr. Hoen (MV)