Rutte tijdens politiek café: 'Ik ergerde mij kapot aan zaken'

29 november 2013
Noordwijkerhout

Rutte gebruikte zijn vertrouwde manier van vragen beantwoorden. Met veel optimisme, een brede glimlach en als het beantwoorden van een te kritische opmerking wat lastig werd, verwees hij de vragensteller door naar een lokale wethouder, VVD-medewerker of Tweede Kamerlid. Tijdens de vragenronde passeerden zowel landelijke als regionale vraagstukken. 'In Nederland gaan we geen tol heffen', zo verzekerde Rutte. 'We hebben hier het mooiste wegennet van Europa en Duitsland loopt erg achter.'

Bestedingen
'Meer dan de helft van de overheid trekt de nationale koek naar zich toe. We geven 11 miljard euro uit aan rente en dat is twee keer zoveel als we besteden aan de politie', zo stelde de minister-president. Deze regering wil zich minder gelegen laten liggen aan de natuur en meer inzetten op het verkorten van de bezwaarprocedures bij nieuwe bouwprojecten. Rutte: 'Een besluit nemen over de tweede maasvlakte duurt binnenkort geen tien jaar, maar twee jaar. Als we een zeldzame slak vinden, pakken we die op en plaatsen we hem elders. Maar we kunnen niet als in China hele wijken wegbulldozeren voor een nieuw vliegveld.' Ook het recht op ontslagvergoeding wordt weer ingeperkt. Op vrijdag 29 november besluit de ministerraad, dat mensen pas recht op ontslagvergoeding krijgen, als ze minimaal twee jaar bij een bedrijf in dienst zijn geweest.

Kritiek
De vraag van de avond kwam van de 15-jarige Thomas Fassotte: 'Er is veel kritiek op u. Hoe maakt u de keuzes en gaat u om met die kritiek?' Rutte stelde: 'Als je de politiek in gaat om populair te worden, dan heb je het verkeerde beroep gekozen. Ik heb deze stap genomen omdat ik me kapot ergerde aan de dingen in dit land. Als je jezelf in de spiegel ziet en weet dat je met goede dingen bezig bent, moet je je van kritiek niets aantrekken.'

Een landbouwer hield een hartstochtelijk pleidooi bij Rutte, dat hij 'niet teveel achter de milieuambtenaren aan loopt. Wij moeten de mineralen in de grond vasthouden; als bollenboeren zijn we goed bezig met het milieu'. De ondernemer werd echter niet door de VVD-minister-president gesteund. Rutte: 'Ik ben er wel voor dat die normen scherper worden gesteld. Ik wil hier geen milieuvervuilingsmist als in China.' De agrariër moest dit punt maar opnemen met een VVD-medewerker.

Ook de vraag van Rob Jonkheer om oplossingen voor de onverkoopbare agrarische bedrijven en woningen, werd afgewimpeld: 'Is er een wethouder in de zaal? Dit is een taak voor de gemeenten en de agrarische sector.' Joost Klink, een ondernemer in stroopwafels, krijgt alleen een lening van de bank waarvoor maar liefst 10 procent rente betaald moet worden. Ook hier deed Rutte geen toezegging om dit soort praktijken aan te pakken. Wel liet hij weten, dat de kosten in de zorg zijn geëxplodeerd 'doordat we verschrikkelijk veel geld hebben uitgegeven aan bejaardentehuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen.'

Samenvoegen
Rutte toonde zich ook een voorstander van het samenvoegen van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Hij hoopt namelijk, dat dit ertoe zal leiden dat ook andere provincies samen gaan, zoals Groningen met Drenthe, Overijssel met Gelderland en Zuid-Holland met Zeeland. Uiteindelijk zouden er in dit land dan nog alleen een paar randsteden en grotere gemeenten over moeten blijven.