Controles Kompas: twee arbeidsmigranten in stacaravans

21 november 2013
Schagen

Het ging om twee bewoners met een Poolse nationaliteit. Zij stonden niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dat gebeurde alsnog ter plekke. Inmiddels zijn ook in opdracht van het interventieteam Kompas Noordkop rookmelders geplaatst. Verder trof het team in een aanbouw - als woning verbouwd - achter een vrijstaand pand vier Poolse arbeidsmigranten tegen. Deze huisvesting was in strijd met het bestemmingsplan. De bewoners zijn ter plaatse ingeschreven in de GBA.

Twee panden

Het interventieteam van Kompas Noordkop, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten uit de Europese Unie, controleerde in totaal twee panden. Van de partij waren gemeente Heerhugowaard, politie en een medewerker van Kompas Noordkop. Het team controleert niet alleen binnen de hele Noordkop wekelijks de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt gescreend op misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij, mensenhandel, onbekend ondernemerschap, onderbetaling van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag en eventuele illegale arbeid.

Waardevolle bijdrage

In de Noordkop leveren in de agrarische sector veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa een waardevolle bijdrage aan de lokale economie. Maar in de praktijk blijkt dat veel arbeidsmigranten zich niet registreren bij de gemeente waar ze wonen en dat de huisvesting soms te wensen over laat. Het project Kompas Noordkop, waar de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Heerhugowaard bij zijn aangesloten, wil daar verandering in brengen. Arbeidsmigranten moeten zich zoveel mogelijk registreren. Zo krijgen zij dezelfde rechten en plichten als andere inwoners. Daarnaast ontwikkelen de gemeenten gezamenlijke spelregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Juiste huisvesting

De vier Noordkopgemeenten werken binnen Kompas samen met de politie, inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De controles sluiten aan op de handhavingscontroles die in de regio West-Friesland worden gehouden. Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project. Centraal bij Kompas staat huisvesting van arbeidsmigranten die past binnen wet- en regelgeving. Burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon en voorzitter Stuurgroep Kompas daarover:"Arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting."