Strijd voor behoud bibliotheek Ridderveld

19 november 2013
Alphen aan den Rijn

Sluiting van bibliotheek Ridderveld treft senioren, mensen met lichamelijke beperkingen en leerlingen van het speciaal onderwijs Prisma en Weerklank. Ter onderbouwing van hun betoog boden Hannie van der Wielen, Hermine Cornet en Ans Kemp wethouder Hélène Oppatja 1200 handtekeningen aan als protest tegen de sluiting van bibliotheek Ridderveld.

De wethouder luisterde geïnteresseerd naar het betoog en onderschreef het belang van de strijd tegen laaggeletterdheid. Tegelijkertijd gaf zij aan dat een tekort aan geld de oorzaak van de keuze voor sluiting van de bibliotheek is.

Laaggeletterden
Een van de belangrijkste argumenten uit het pleidooi van de aanbieders van de handtekeningen tegen sluiting van de bibliotheek, is het feit dat in de wijk Ridderhof veel laaggeletterden en mensen van allochtone afkomst wonen. 'Die gaan makkelijk naar een laagdrempelige wijkbibliotheek die niet al te ver is, maar veel minder makkelijk naar de bibliotheek op het Aarplein.' Buurtbibliotheken zijn van onschatbare waarde bij vermindering en voorkomen van laaggeletterdheid, zo stelden de betogers. Oppatja toonde begrip voor de standpunten, maar wekte geen duidelijke verwachtingen. 'Ik zal de opmerkingen en de samenvatting die u mij gaf bestuderen. Wat er gaat gebeuren, kan ik nog niet zeggen.'