Dure ambtenaar woont vaker buiten de stad

05 november 2013
Rotterdam

13 duizend ambtenaren
Aanleiding van de vragenwas een onderzoek van RTLZ waaruit bleek dat gemeentesecretarissen vaak buiten de gemeente wonen waarvoor ze werken. Dat mag niet. De vraag was nu hoe het staat met de ruim 13 duizend ambtenaren die voor de gemeente Rotterdam werken.
 
Hoe meer salaris, hoe vaker buiten de stad
Het blijkt dat de hoogste ambtenaren zoals directeuren van gemeentelijke diensten het vaakst buiten de stad wonen. Van de top, die volgens een openbare tabel van de gemeente per maand een salaris tussen ongeveer 5000 en 9000 euro verdient, is dat 59%. De groep daaronder, nog steeds hoger geplaatste ambtenaren zoals projectleiders verdient een maandloon tussen 3100 en 6100 euro. Daarvan woont 61% in een andere gemeente.
 
Hoe lager het loon, hoe vaker wonend in Rotterdam
Van de ambtenaren met een gemiddelde positie zoals archivarissen is dat 51%. Zij verdienen tussen 1900 en 3900 euro per maand. De laagste inkomens, denk bijvoorbeeld aan straatvegers, wonen het vaakst in de maasstad. Zij verdienen tussen 1400 en 2500 euro per maand en van hen woont slechts 31 procent buiten de gemeente.
 
Reiskosten stijgen met inkomen
Omdat hogere ambtenaren vaker buiten de stad wonen, declareren ze ook vaker reiskosten. Ze moeten immers elke dag met de auto, trein of metro naar hun kantoor reizen.
 
Paar euro per maand
Kennelijk wonen ze niet ver van de stad af. Want uit de antwoorden van het stadsbestuur blijkt dat de gemeente per maand rond de 40 euro betaalt per niet in Rotterdam wonende ambtenaar. Dan is maar een paar euro per dag. Alleen in de laagste salarisschalen ontvangen ambtenaren minder, namelijk 24 euro per maand.
 
5,4 miljoen
In totaal betaalt de gemeente 5,4 miljoen euro per jaar aan ambtenaren om kosten van hun woonhuis naar het werk en weer terug te vergoeden.