Maatschappelijke Beursvloer goed voor 260 deals

29 october 2013
Maastricht

Op de Maatschappelijke Beursvloer, een landelijk concept dat enkele jaren geleden is opgepakt in Maastricht, kunnen verenigingen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen elkaar hun diensten aanbieden met gesloten beurzen. Vaak heeft de ene partij kennis, een specifieke vaardigheid of mankracht in de aanbieding waarvan een andere partij gebruik wil maken. Deze begunstigde partij dient zelf ook een aanbod te doen.

Volgens de organisatie is de beursmiddag, die even na 13 uur door goeverneur Theo Bovens werd geopend met een gongslag, verlopen in ‘een supersfeer’. ,,Na tien minuten riep iemand: ‘is er een notaris in de zaal?’ omdat er een notaris bij moest. De kreet werd opgevangen door deurwaarder Ramona Batta , die onmiddellijk bijsprong. Heel veel mensen zeuren, maar hier gebeurt het."

Ook Theo Bovens toonde zich tevreden over wat hij om zich heen zag. Hij noemde de Beursvloer ‘een subliem voorbeeld van werk maken van participatiesamenleving’. ,,Deze bijeenkomst is helemaal in de geest van Elisabeth Strouven”, zei hij, waarmee hij refereerde aan de zeventiende eeuwse  Maastrichtse die haar leven aan in dienst van armen en zieken. Iedereen kon bij haar terecht, mensen met psychische problemen (destijds gekken genoemd) pestlijders, maar ook krijgsgevangenen uit het Spaanse leger.
 
De Maatschappelijke Beursvloer is een initiatief van Trajekt en Veer doen ’t uit het programma Nao Väöre.Beide organisaties bekijken de komende weken met de betrokken partijen hoe zij de ‘matches’ verder gaan vormgeven. Foto’s Nick Rompelberg