Beursvloer: de hoekmannen hebben er zin in!

23 october 2013
Maastricht

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de technieken om maatschappelijke vragen en aanbiedingen succesvol met elkaar te matchen. Daarvoor zijn een vijftal hoeken ingericht voor vraag en aanbod uit specifieke sectoren, zoals klussen, financieel-juridisch en coaching en training. Vanuit die hoeken werken de hoekmannen en -vrouwen aan beloftevolle combinaties. Vandaar hun titel. Zijn vraag en aanbod eenmaal ‘gematched’, dan wordt dit nog eens notarieel bekrachtigd.
 
De sfeer zat er goed in. De afgelopen maanden genoten de medewerkers een interne leergang ‘maatschappelijke makelen’. Komende dinsdag is het uur van de waarheid: dan kunnen ze het geleerde in praktijk brengen. Samen met gastvrouwen en -heren van ABN Amro en Tempo-Team zullen zij alle vragers en aanbieders ontvangen en begeleiden.
 
Meer informatie op: http://www.trajekt.nl/projecten/maats_beursvloer_mtricht/
En op: http://smpm.nl/nl/onze-projecten/beursvloer.aspx