Tapijtkerk krijgt weer toren

22 october 2013
Blokker

De oproep gaat gepaard met een open huis van het gebouw op 3 november waarbij ook een beeld wordt gegeven van de voorgenomen 1e fase van de renovatie van het gebouw: herbouw van de 12 meter toren op het gebouw en herstel van ramen en gevels. Een renovatie die mogelijk het eerste kwartaal van 2014 een aanvang neemt.

De Tapijtkerk is een markant gebouw aan de Westerblokker en is zo komen te heten omdat een tapijthandelaar in het lege gebouw trok. Het gebouw stond vermoedelijk sinds 1972 leeg en naar schatting vertrok de tapijthandelaar in 2000. De kerk is sinds mei 2013 eigendom van Stadsherstel, de stichting die sinds 40 jaar monumentale en karakteristieke panden opknapt en er een bestemming aan geeft.

Jonge historie

Stadsherstel zelf zit nu met de nodige vragen rond de jongste geschiedenis van het pand. De kerk, ooit kerk voor de RK parochie St. Michael, is gebouwd in 1852, tweebeukig (later uitgebreid met een zijbeuk), onder architectuur van Molkenboer die destijds veel kerken in de omgeving bouwde. Maar één van vele vragen is bijvoorbeeld wanneer de toren van het gebouw verdween, ergens tussen 1970 en 1980 is de idee. En het lijkt dat er ook een klokkentoren en klokkenspel was.

"Juist om dat soort vragen willen we in contact komen met de inwoners van Blokker over het wel en wee van de St Michaelkerk," zegt Frans Zwerver, één van de betrokkenen bij het project namens Stadsherstel. Het is de bedoeling om de geschiedenis van de kerk én de kerkbeleving in kaart te brengen over de periode van 1915 tot heden. Een periode van 100 jaar waarin er veel gebeurde: twee wereldoorlogen, geloofsbeleving die afnam, de toren die verdween, de nieuwe kerk die in Blokker werd gebouwd en de dreiging van de laatste jaren dat de 400-jarige parochie op kortere termijn geen eigen kerkgebouw meer zal hebben.

De bedoeling is om zo'n boek van levende historie aan te bieden bij het 400-jarig bestaan van de parochie in 2015; (sinds 1615 officieel en daarvoor gingen Rooms Katholieken te kerke in schuilkerken).

Renovatie

Het gebouw is dan al deels onder handen genomen voor de 1e fase van de renovatie: herplaatsing van de toren en gevel en ramen renovatie, waterdicht maken. Op een later moment, wanneer is nog niet bekend volgt de tweede fase, die nu in studie is. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bestemming voor het gebouw: "Dat zou kunnen zijn: - cultureel multifunctioneel centrum,-restaurant,- uitvaartcentrum,-eventueel te combineren met een mutlicultureel centrum.- winkels - zorgcentrum en of praktijkruimten,- woningen en of zorgwoningen."

De bijeenkomst van 3 november (12.00 tot 16.00 uur, met muziek, info en een blik in de "best grote ruimte" van de kerk) moet een start en stimulans zijn om met bewoners van Blokker de vragen rond kerk, beleving en gebruik te beantwoorden.

Wie eerder al bijdragen kan leveren is welkom op het mailadres: agoradvies@gmail.com, of per brief aan: Bestuur van de Stichting Stadsherstel Hoorn, Weeshuistuin 9 1621 GE Hoorn.