Derix denkt... maatschappelijk betrokken met één klik

18 october 2013
Maastricht

Tussen droom en daad liggen praktische bezwaren die niemand kan verklaren, stelde de dichter Elschot. Kijkend op de site van de beursvloer smolten die bezwaren als sneeuw voor de zon. Voeg daarbij een wervend mailtje van beursmakelaar Peter-Paul Muijres, en ik was verkocht.
 
De beursvloer is een initiatief van het programma Nao Väöre, dat op zijn beurt in het leven is geroepen door de Stichting Trajekt en de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht (ondersteund door Elisabeth Strouven en de gemeente). Nao Väöre wil in Maastricht en ommelanden werk maken van een socialere leefwereld. Bijna zou je zeggen: een nieuwe werkelijkheid waarbij mensen niet meer achterover zitten om te kijken wat ‘het systeem’ voor hen doet, maar waarin ze zelf mee bouwen aan een samenleving waarin mensen daadwerkelijk werk maken van hun maatschappelijke betrokkenheid. Veel mensen doen daar al aan mee. Maar de tijdgeest vraagt om een forse sociale sprong voorwaarts.
 
De clou van Nao Väöre en de beursvloer is dat je zelf iets vraagt of aanbiedt. Met gesloten beurs. Zonder op voorhand te weten wie of wat je tegenkomt. Je hoeft dus niet te bedenken of er wel behoefte is aan jouw product of dienst. Op vaak verrassende wijze komen vraag en aanbod straks bij elkaar. Dát dat gebeurt, is de taak van de beursmakelaars, die zorgvuldig onderzoeken welke vragen en antwoorden bij elkaar kunnen passen. En of er áchter de gestelde vragen en aanbiedingen wellicht nog andere sociale winst is te boeken. Vorig jaar leidde dat tot 108 succesvolle combinaties, van een opgeknapte speeltuin tot witgoed voor een huishoudbank tot groenvoorziening voor een buurtcentrum.
 
Iedereen kan meedoen, heet het.
Ik kwam dus op de site. Verwoordde mijn product. En klikte. 

Op de een of andere manier dacht ik altijd al bezig te zijn met maatschappelijk betrokken ondernemerschap.
Nu is het echt. Ik heb mij met een concreet product in de strijd geworpen. En ben benieuwd waartoe het gaat leiden.
 
Kortom, maatschappelijk betrokken met één klik: deze

Govert Derix is filosoof, schrijver en adviseur