Raad Hilversum zegt 'ja' tegen HOV

16 october 2013
Hilversum

Op zich was het geen verrassing dat 22 raadsleden, een ruime meerderheid, instemden met het voorstel dat wethouder Erik Boog van verkeer verdedigde. Wel opvallend was de rol van GroenLinks. De drie leden tellende oppositiepartij was altijd voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer in 't Gooi, maar stemde nu tegen. Dit omdat de Weg over Anna's Hoeve in de plannen wél blijft liggen, in plaats van deze te verleggen. 'HOV en versterking van de natuur, die kans laat het college liggen', lichtte GL-raadslid Frank Kool toe.

Verder uitten de verschillende (oppositie)partijen hun zorgen over met name de 'stapeltunnel' die er moet komen bij de Oosterengweg en het risico dat de busbaan, zoals Jan de Wit van de ChristenUnie verwoordde, 'een ondergrondse Vorstin' wordt. Boog begreep de zorgen, had ook niet alle antwoorden, maar stelde dat er nu wel doorgezet moet worden. Hij benadrukte meerdere malen dat Hilversum, 'tenzij het nog een tunnel wil', sowieso niet meer betaalt dan 2,5 miljoen euro. En hoewel een aantal zaken nog duidelijk moet worden onderzocht, is een stapeltunnel volgens de D66'er de beste optie.

Naast GroenLinks, stemden ook de SP, Partij van Westing, CDA en Hart voor Hilversum tegen. D66 (met uitzondering van Edwin Göbbels), PvdA, VVD, ChristenUnie en Leefbaar Hilversum stemden voor. Op Hart voor Hilversum na steunden alle partijen de motie die de ChristenUnie indiende om als pilot de busbaan mede te laten gebruiken door vrachtverkeer van VSH.