Restauratie Babbersmolen klaar

10 october 2013
Schiedam

Slechts drie jaar na de succesvolle herbouw van moutmolen De Kameel is Stichting de Schiedamse Molens bijzonder trots op deze nieuwe mijlpaal. In het weekend van 19 en 20 oktober is iedereen tussen 12.00 en 17.00 uur van harte welkom om het eindresultaat met eigen ogen te aanschouwen.

Hoewel er in de jaren '90 van de twintigste eeuw al restauratieplannen waren heeft het herstel lang geduurd. Zoals altijd bij dit soort projecten ligt de kiem van het succes bij een kleine groep enthousiastelingen. Daarna is het vooral een kwestie van een lange adem die nodig is om anderen te overtuigen, financiering te vinden en onvermijdelijke tegenslagen te overwinnen.

Jan Klitsie, molencoördinator bij erfgoedbeheerder De Schiedamse Molens zegt hierover: 'Onze stichting heeft zich samen met de Schiedamse molenvrijwilligers hard gemaakt voor het herstel van de Babbersmolen maar vond aanvankelijk weinig medestanders. Schiedam is vooral bekend om zijn reusachtige brandersmolens in het historische centrum wat de hoogste molens ter wereld zijn. De Babbersmolen ligt echter verscholen in het groen aan de rand van de stad. En onbekend maakt nu eenmaal onbemind. De herbouw van één van die 'Schiedamse reuzen', molen De Kameel, slokte bovendien een behoorlijk deel van onze capaciteit op.' Een doorbraak kwam door de finaleplaats in de landelijke BankGiro Loterij Molenprijs. Dat zorgde bij veel partijen voor een hernieuwde kennismaking met dit vergeten rijksmonument. Echt aan de slag kon men na het winnen van de provinciale molenbiotoopprijs. Hiermee kon de molenbiotoop (de directe omgeving van de molen, belangrijk voor voldoende windvang) sterk worden verbeterd. Een belangrijke succesfactor was de samenwerking met veel andere partijen waaronder het volkstuincomplex Vijfsluizen waar de molen inmiddels midden in stond. 'Draagvlak is cruciaal om tot een goed resultaat te komen', aldus Klitsie.

Met de restauratie van de molen en de inpandige oude molenaarswoning is er nog geen einde gekomen aan de bouwactiviteiten. Volgend jaar zal het machinistenhuisje worden aangepast om ook in de toekomst bewoning mogelijk te maken. Belangrijker is echter de verbouwing van de schuur op het molenerf tot bezoekersruimte. Deze zal na voltooiing educatieve en andere activiteiten faciliteren. De jury van de provinciale molenprijs noemde de Babbersmolen ooit het best bewaarde geheim van Schiedam. Dat zal hij na het openingsweekend vast en zeker niet meer zijn.