Canadese delegatie bezoekt Brainport regio Eindhoven

05 october 2013
Eindhoven

Dit bezoek stond in het kader van het verder verkennen en verdiepen van de zogeheten First Global Triangle for Intelligent Communities, een strategische alliantie die de regio’s officieel met elkaar aangingen tijdens het bezoek van de Brainport-delegatie onder leiding van burgemeester Van Gijzel aan Waterloo Region, in juni 2013.

Zowel Waterloo (2007) als Eindhoven (2011) behoren tot het selecte gezelschap van winnaars van de titel Intelligent Community of the Year, toegekend door het World Intelligent Community Forum in New York. Samenwerking tussen deze gebieden is dan ook een logische keuze, aldus burgemeester Van Gijzel. “Er zijn ongeveer 15 plekken in de wereld waar gezamenlijk 90% van de technologische innovaties vandaan komt. Waterloo regio en Eindhoven zijn er daar twee van. En we werken beiden volgens het triple helix model waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. We kunnen dus veel van elkaars ervaringen leren, zowel in mentaliteit als in de aanpak van uitdagingen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, research en financiering.”

First Global Triangle for Intelligent Communities
In deze strategische alliantie maken de regio’s concrete plannen voor samenwerking op een groot aantal gebieden. Het aantrekken en ontwikkelen van talenten, research & development, investeringen en handel, internationale diplomatie en strategische innovatie. Het zwaartepunt ligt de eerstkomende tijd op het thema talent, zowel het aantrekken, het ontwikkelen als het behouden ervan. De alliantie levert beide regio’s grote voordelen op. Zo hebben bedrijven uit de Brainport via Canada’s Technolgy Triangle eenvoudiger toegang tot de Noord-Amerikaanse markt en andersom kan de Waterloo regio profiteren van het Europese achterland van de Brainport regio. Naar verwachting zal later dit jaar een derde hoogwaardige kennisregio uit Azië zich bij het Nederlands-Canadese verbond aansluiten.

Toekomstgerichte relatie
Beide partijen zijn ervan overtuigd dat zij door een diepgaande internationale samenwerking hun regionale economie een stevige impuls kunnen geven. Volgens Brenda Halloran, burgemeester van de stad Waterloo, biedt deze alliantie echter niet alleen kansen voor de regio’s, maar zeker ook voor de rest van de wereld: “Samen zijn we nog beter in staat om innovatieve oplossingen te bedenken voor de vraagstukken waarmee de wereld worstelt op de gebieden van onder andere voedsel, water, energie, gezondheid, milieu en veiligheid. We gaan de komende jaren grote en spannende ontwikkelingen tegemoet. Om daarin voorop te kunnen blijven lopen, moeten we kennis uitwisselen met andere intelligente regio’s. We zijn dan ook zeer gelukkig met de bloeiende en toekomstgerichte relatie met Brainport regio Eindhoven. ”

Regionale hotspots
De delegatie bezocht in drie dagen een groot aantal hotspots in de regio. Op het programma van woensdagavond stond een ontmoeting met vertegenwoordigers van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven. Op donderdag deed de groep de High Tech Campus Eindhoven aan, waar gesprekken werden gevoerd over de economische ontwikkelingen in beide regio’s. Met name zoomden de gesprekspartners in op talentontwikkeling en manieren om jonge ondernemers en startups te stimuleren. Ook bezochten de delegatieleden het hightech bedrijf Teledyne DALSA, dat zowel opereert in de regio Waterloo als in Eindhoven. Op vrijdag namen de Canadese bestuurders een kijkje bij het FoodTechPark en de Automotive Campus in Helmond en bij verschillende onderdelen van de Technische Universiteit Eindhoven.

Nederland-Canada
Nederland is – na de VS - één van de belangrijkste handelspartners voor Canada. Jaarlijks wordt voor vele miljarden euro’s aan goederen en diensten verhandeld tussen beide landen. Daarnaast kent Canada een relatief grote bevolkingsgroep die van Nederlandse origine is: circa een miljoen mensen, samen goed voor 3% van de Canadese bevolking.