Raad van State toont grote twijfels bij aanleg Maximabrug

04 october 2013
Alphen aan den Rijn

Een zuiver staaltje van salami-tactiek noemden enkelen het. Die tactiek houdt in dat een grootschalig project in delen wordt opgediend. Eerst de brug, later de rondweg. Die tactiek voorkomt dat de milieugevolgen van dit totale project zo groot blijken te zijn, dat het project in gevaar komt.

Het bestemmingsplan voor de brug gaat nu nog uit van veel minder verkeer, omdat nog onzeker is wanneer de aansluitende rondweg er komt. Maar als de rondweg er komt, krijgt de Maximabrug veel meer verkeer te verwerken. Met die toch vrij realistische situatie hebben de gemeenten geen rekening willen houden. De rondweg staat echter wel in de Alphense gemeentelijke structuurvisie; het wensenlijstje van de gemeente.

Strikt juridisch gezien hoefden de gemeenten er ook geen rekening mee te houden, want over de rondweg is nog geen hard besluit genomen. Het is echter de vraag of de Raad van State akkoord gaat met het bestemmingsplan voor de brug alleen. De milieugevolgen zijn nu alleen voor de brug berekend en zullen heel anders zijn als de rondweg er in de toekomst op aansluit.

Aap uit mouw
Daarom wilden de rechters van de Raad weten of de rondweg wel zo onzeker is. Zo vroegen ze zich af waarom de brug vier rijstroken krijgt en waarom twee niet voldoen. En zo kwam de aap al een beetje uit de mouw. Als er dan een brug wordt aangelegd, dan kan die beter maar meteen worden voorbereid op een eventuele aansluiting op de rondweg, erkende een woordvoerder van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Een van de bezwaarmaaksters verklaarde dat een alternatief tracé was afgevallen, omdat die minder goed verbonden kon worden met de toekomstige rondweg. Ook daaruit bleek, volgens haar, dat de gemeenten wel degelijk al rekening houden met de aansluiting van de rondweg op de brug. Maar de milieugevolgen daarvan willen de gemeenten nog niet onder ogen zien.

Geluidsscherm
De advocaat van enkele omwonenden schetste nog een groot nadeel van de gevolgde tactiek van beide gemeenten. De milieugevolgen van de brug alleen zorgen dat er geen geluidsscherm hoeft te worden opgericht. Het effect daarvan zou niet opwegen tegen de kosten. Maar als de gevolgen van de brug en de rondweg samen worden bekeken, is een geluidsscherm hard nodig en ook zinvol, aldus de advocaat.

Volgens de woordvoerder van Alphen aan den Rijn is de brug niet zozeer nodig als schakel met de rondweg. De brug is ter verbetering van de verkeersveiligheid in Koudekerk. Verder moet de brug zorgen voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein Hoogewaard en de geplande woningen in Rijnpark. De critici in de rechtszaal geloofden dit verhaal maar half.

De Raad van State oordeelt binnen enkele maanden.